مخالفت لبنانی ها با قانون تحریم ها علیه سوریه

نمایندگان احزاب مختلف و چهره های سیاسی و مذهبی لبنان در نشستی مخالفت خود را با قانون تحریم های آمریکا علیه سوریه موسوم به «قیصر» اعلام و بر همبستگی با دولت و ملت سوریه تاکید کردند.

 

 

 

 

الی گشت
;