تحفه| وقتی دشمن متحد است چه کنیم؟

بررسی احوالات دشمن از نکاتی است که باید همواره در دستور کار قرار دهیم؛ سعدی در این زمینه پندهای مهمی دارد.

             

الی گشت
;