اسرائیل در لبه پرتگاه کودتای قضایی نتانیاهو

تصویب لایحه پیشنهادی کابینه رژیم صهیونیستی به رهبری نتانیاهو با هدف کاهش اختیارات دستگاه قضایی و دادستان عالی اسرائیل، با اعتراضات گسترده خیابانی مخالفین این لایحه در داخل و محکومیت نهادهای بین المللی در خارج از سرزمین های اشغالی همراه شده است.



الی گشت
;