آخرین زیارت سال

ما یک قرار ملاقات هشت ساعته داریم. در جریان باشید.

وعده ما از ساعت 17 روز 29 اسفند
تا لحظه تحویل سال 1402

از طریق شماره 09109108888 در واتساپ اختصاصی به حرم امام رضا(ع) وصل بشید.

الی گشت
;