آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

بوی بهار

سید مصطفی تهرانی

باشروع فصل بهار شاهد جلوه گیاهان و درختان هستیم. غنچه ها این روز ها یکی از زیبایی های بصری شهر است و با مشاهده آنها بوی بهار به مشام میرسد.

واژه های کاربردی مرتبط
الی گشت