چشم امید قاهره به توافق تهران و ریاض

توافق ایران و عربستان جهت از سرگیری روابط با استقبال بسیاری از کشورها در منطقه و جهان مواجه شده است. مصر یکی از این کشورهاست که نگاه امیدوارانه ای به پیامدهای توافق تهران و ریاض دارد.

 

 

 

الی گشت
;