تحفه| مبارک بادت این سال و همه سال

سعدی در یکی از غزل‌هایش به توصیف بهار می‌پردازد، در اینجا چند بیتی از این غزل را روایت می‌کنیم..

 

 

 

 

الی گشت
;