تحفه| خوش به حال روزگار

فریدون مشیری در یکی از سروده‌هایش به روایتِ احوالِ بهار می‌پردازد.

 

 

 

الی گشت
;