آخرین اخبار | آرشیو اخبار

جشنواره هلال نوروزی در کرمانشاه

فرزاد منتی

جشنواره "هلال نوروز" با اجرای دف‌نوازان و تنبورنوازان در محوطه تاریخی طاقبستان برگزار شد.

جشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاهجشنواره هلال نوروزی در کرمانشاه
الی گشت
;