تولید ۱۸۶۰ قلم داروی دام وطیور در کشور

به گفته مدیرکل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی هزار و ۸۶۰ قلم داروی دام و طیور در کشور تولید می شود.

 

 

الی گشت