ناگفته‌هایی از سروده «ممد نبودی»

استان مرکزی - شاعر شعر ممد نبودی می‌گوید: شاید روانی شعر را بتوان ویژگی آن عنوان کرد، شاید احساسی که در این شعر روان و کلمات ساده بود و راحت ارتباط برقرار می کرد، نوع خواندن کویتی‌پور در آن زمان هم تاثیر زیادی داشت.

 

 

الی گشت