آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

حضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبی(ص)

محمد‌مهدی دانی

نخستین کاروان های حج تمتع سال ۱۴۰۲ پس از عزیمت به این سفر معنوی ، به مدینه منوره مشرف شدند.

حضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبیحضور اولین کاروان های ایرانی در مدینه النبی
الی گشت