آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

خلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینه

محمد‌مهدی دانی

یکی از موضوعاتی که توسط رهبر انقلاب به آن تاکید شد پرهیز از بازارگردی در ایام حج است.مسئولان سازمان حج نیز قبل از اعزام زائران به سفر حج نیز این موضوع را تبیین کردند و از زائران خواستند که سوغات مد نظر خود را از شهرهای خود تهیه کنند. مشاهدات میدانی از بازارهای اطراف حرم بیانگر این نکته است که زائران ایران تمایلی برای حضور در بازارهای مکه ندارند و کمترین زائران در بازار مدینه ایرانیان هستند زائران ایرانی بیشتر اوقات خود را صرف اعمال حج کرده اند.

خلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینهخلوتی بازارهای اطراف حرم در مدینه
الی گشت