آرشیو اخبار ؛ جدیدترین اخبار لحظه به لحظه امروز

بازگشت رییس جمهور از نیویورک

ناصر جعفری

آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور بعد از سفری سه روزه به نیویورک به تهران بازگشتشرکت و سخنرانی در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار با تعدادی از رهبران ادیان ابراهیمی، نشست با اندیشمندان سیاست خارجی آمریکا، نشست با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی، برگزاری نشست مطبوعاتی و دیدار با ایرانیان مقیم این کشور از جمله برنامه های رئیس جمهور بود.۳۵۰۶ لوح هخامنشی که از زمان پهلوی از کشور خارج شده بوده نیز با رایزنی‌های صورت گرفته، به کشور بازگردانده شد.

بازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت رییس جمهور از نیویورکبازگشت 3506 لوح هخامنشیبازگشت 3506 لوح هخامنشیبازگشت 3506 لوح هخامنشیبازگشت 3506 لوح هخامنشیبازگشت 3506 لوح هخامنشیبازگشت 3506 لوح هخامنشی