تهیه لایحه جامع مدیریت یک‌پارچه شهری، پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى

تهیه لایحه جامع مدیریت یک‌پارچه شهری، پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى

خبرگزاری تسنیم: دربرنامه وزیرپیشنهادی کشور، پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى، تهیه لایحه جامع مدیریت یک‌پارچه شهری به‌عنوان جایگزین قانون شهرداری ها مصوّب ۱۳۳۴ از اهم اقداماتی است که در کشور اجرایی خواهند شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی  خبرگزاری تسنیم، متن کامل برنامه‌های ارائه شده رحمانی‌فضلی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، با توجه به اهمیت برنامه‌های وزیر پیشنهادی در اداره امور همه‌جانبه کشور، به بازخوانی بخشهایی از این برنامه که با مسائل اجتماعی و حوزه حقوق شهروندان در زندگی روزمره آنها مرتبط می‌باشد پرداخته‌ایم.

در گزارش و بازخوانی برنامه رحمانی فضلی، فصول و بندهایی مد نظر قرار گرفته است که دقیقاً به مسائل روزمره مردم مانند ناهنجاری اجتماعی، مواد مخدر و بزهکاری، مدیریت یک‌پارچه شهری، تقسیمات کشوری، امنیت عمومی، عملکرد نیروی انتظامی و... ارتباط کامل دارد:

بخش اول: سرفصل وظایف و مأموریت‌های اصلی وزارت کشور

1. تلاش در جهت تحقق و توسعه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و سایر قوانین کشور و تأمین توسعه سیاسی و اجتماعی پایدار و ارتقای سطح مشارکت عمومی.
2. هدایت و راهبری و پشتیبانی شوراهای اسلامی و نظارت بر فعالیت آنها.
3. هماهنگی در جهت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی فنی، اجرایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مربوط به آنها.
4. ایجاد نظام مطلوب تقسیمات کشوری.
5. هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌های عمومی و برنامه‌های دولت.
6. سیاست گذاری، راهبری و نظارت بر امور مربوط به اتباع و مهاجرین خارجی.
7. اجرای سیاست‌های عمومی دولت به‌منظور پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و عمرانی.
8. تأمین و حفظ امنیت داخلی و استقرار نظم و آرامش در کشور و ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط در امور انتظامی و نظامی و امنیت.
9. تمشیت امور نیروی انتظامی.
10. برنامه ریزی و اعمال مدیریت در جهت رفع بحران‌های ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه.

بخش دوم: آسیب‌شناسی وضعیت موجود و جمع‌بندی مهمترین کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود در حوزه‌های اصلی فعالیت وزارت کشور

برخی از مهمترین کاستی‌ها و نارسایی‌های موجود عبارتند از؛
• فقدان منشور جامع حقوق شهروندی و عدم شفافیت ضمانت‌های اجرایی آن
• ناکافی بودن سطح آگاهی عمومی از حقوق و آزادی‌ها و شرایط تأمین آن
• پراکندگی سیاست‌های مربوط به حفظ امنیت پایدار و جامع‌نگر در کشور
• افول برخی از ارزش‌های اخلاقی در جامعه و تأثیر آن بر افزایش آسیب‌های اجتماعی (مانند بزهکاری، مواد مخدر و...)
• عدم توجه کافی به مقوله توسعه پایدار اجتماعی
• فقدان برنامه‌های مناسب آمایش سرزمینی به‌عنوان سند بالادست برنامه توسعه استان‌ها
• فقدان برنامه استانی هم‌راستا با برنامه‌های توسعه کشور جهت توسعه پایدار و متوازن استان‌ها
• غیرشفاف بودن حدود وظایف و اختیارات تعاملات استانی و ملی در تصمیم گیری و اجرای برنامه‌ها و پاسخگویی به مجلس و تعاملات کشوری
• عدم تفکیک مناسب حدود اختیارات و وظایف دولت با مدیریت‌های محلی (دولت محلی اعم از شهر، روستا و محله)
•  عدم شکل گیری مدیریت یک‌پارچه شهری به‌منظور توسعه متوازن شهرها و واگذاری اداره شهرها به مردم
• فقدان سازوکارهای مناسب برای جلب مشارکت شهروندان در اداره امور
• نبود ضوابط مناسب و مدل جامع  برای تصمیم گیری در خصوص تقسیمات کشوری
• ضعف در نظام مدیریت حوادث و بلایای طبیعی و عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های بیمه حوادث در کشور.

بخش سوم: برنامۀ پیشنهادی برای حرکت به‌سوی وضعیت مطلوب در وزارت کشور

الف: «مبانی و اصول»برنامۀ پیشنهادی:

• اصل «نگرش جامع پیشرفت و توسعه‌ پایدار» (توجه همزمان به توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فرهنگی و امنیتی از یک‌سو و اهتمام جدّی به چهار سطح «توسعه ملی»، «توسعه منطقه‌ای»، «توسعه استانی» و «توسعه محلی و روستایی» از سوی دیگر)
• اصل «توسعۀ موزون، همزمان و متوازن در کشور بر اساس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»
• اصل «مسئولیت همگانی»
• اصل «تقویت فرهنگ مشارکت»
• اصل «قانون‌مداری، برنامه‌محوری و کارآمدی»
• اصل «تمرکززدایی منطقی، علمی و متعادل و حرکت به‌سوی مدیریت استانی و توسعه استانی»
• اصل «شفافیت، قابلیت نظارت و پاسخگویی»
• اصل «پاسداشت نظم، ثبات و امنیت پایدار در جامعه»
• اصل «کار شورایی و مبتنی بر مشورت با نخبگان فکری و اجرایی» در وزارت کشور
• اصل «پاسداشت حقوق شهروندی و حقوق ملت در چارچوب قانون اساسی»
• اصل «یک‌پارچگى، جامع‌نگری، انعطاف پذیری، نظم و انسجام در برنامه ریزی‌های وزارت کشور»
• اصل «مدیریت و فرهنگ جهادی».

ب: «اهداف» برنامۀ پیشنهادی

• توسعه وفاق ملی و تقویت انسجام و همبستگی اجتماعی
• اهتمام اساسی  به امر بازتولید اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در جامعه
• ایجاد زمینه‌های رشد و توسعۀ همه‌جانبه، موزون و متوازن در مناطق و بخشهای مختلف کشور.


ج: «اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی» برنامۀ پیشنهادی:

1.اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزه حقوق و آزادی‌های سیاسی شامل؛
• تدوین منشور حقوق شهروندی و تعیین سازوکارهای نظارت و ارزیابی منظم و قانونی بر فرایند و نحوۀ اجرای آن
• تضمین مشارکت مردم و نهادینه کردن آن از طریق افزایش آگاهی‌های عمومی و توسعۀ کمّی و کیفی مشارکت اجتماعی شهروندان در روندهای سیاسی
• ممانعت از امنیتی شدن عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و فراهم کردن فضایی آرام و دور از تنش برای فعالان این عرصه‌ها
• توسعه و نظام‌مند کردن سازمان‌های مردم‌نهاد و نظارت مستمر و قانونمند بر فعالیت آنها به‌منظور ارتقای کارآمدی و سطح کیفی فعالیت این‌گونه سازمان‌ها.

2. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ مشارکت سیاسی، احزاب و تشکّل های سیاسی شامل؛
• توسعه و تقویت نهادهای مردمی
•  اجرایی کردن فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام(ره) منطبق با شرایط روز
• تقویت زیرساخت‌هاى انسجام و هم‌بستگى ملى براى پیشگیرى از بروز گسست‌هاى هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى از طریق افزایش تعامل مؤثر میان دولت و اقوام، نژادها و مذاهب و پاسداشت حقوق شهروندان
• برگزاری نشست‌های دوره‌ای با نمایندگان احزاب و ارباب جراید و رسانه‌های ارتباط جمعی برای بحث و تبادل نظر
3. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ امنیت و امور انتظامی شامل؛
• ارتقای سطح امنیت اجتماعى و تحکیم امنیت پایدار، فراگیر وتضمین کننده اهداف و منافع ملى
• تعریفی بدیع و جامع از حوزه عمل و خدمات رسانی نیروی انتظامی، تدوین مدل بومی و الگوی پایدار برای امنیت کشور و توسعه زیرساخت‌های توسعه ثبات و امنیت در کشور
•  اهتمام به اجراى جدّی سیاست‌ها و برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر سنتی و جدید
•  سامان‌بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرى وکنترل ناهنجارى‌هاى عمومى ناشى از آن
• استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه‌ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‌هاى فرهنگى و اجتماعى
• تلاش در جهت ارتقای سطح اعتماد عمومی به نیروی انتظامی و بخشهای مرتبط با آن و افزایش آگاهی عمومی نسبت به ساختار، مأموریت‌ها و وظایف نیروهای انتظامی
• صیانت از ارزش‌های دینی همچون عفاف و حجاب در جامعه
• استفاده روزافزون از دانش و فناورى‌هاى نو در تأمین امنیت پایدار
•  افزایش ضریب توسعه تحقیقات و بهره‌مندى از ظرفیت‌هاى صنعتى کشور در بخش انتظامی و به‌خصوص حوزۀ راهنمایی و رانندگی و تلاش در جهت نهادینه سازی اصولی، علمی و روش‌مند فرهنگ ترافیک در جامعه
• اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمّى و کیفى بسیج و بسط فعالیت‌های آن در طرحهای ملی مختلف مانند بهداشت (واکسیناسیون)، عمران و سازندگی، مدیریت مناطق حادثه‌زده و صدمات ناشی از بلایای طبیعی و ...
•  گسترش پدافند غیرعامل
• کاهش آسیب‌ها و جرایم اجتماعی و جرائم سازمان یافته و تکمیل طرح مشخصات هویتی افراد
• تکریم اقوام مختلف ایرانی و هم‌زیستی آنها
•  حفظ و پاسداشت حریم خصوصی افراد و احترام و صیانت از آن
• تقویت امنیت پایدار در مناطق مرزى و مدیریت مؤثر مرزها
• نظام‌مند سازی امور اتباع و مهاجرین خارجی.
 

4. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در مدیریت و توسعۀ پایدار منطقه‌ای، استانی و محلی (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و امنیت) از طریق؛
• تسریع و کیفیت بخشی به طرح آمایش سرزمینی با رویکرد فقرزدایی، کاهش مهاجرت، عمران و توسعه روستایی و شهری، کارآفرینی و اشتغال مولّد بر اساس ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های استانی و تدوین اسناد «توسعه منطقه‌ای و استانی»
• طراحی و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های «توسعۀ منطقه‌ای و استانی» متناسب با ظرفیت‌ها، منابع و فرصت‌های بالقوه و بالفعلِ توسعه‌ای موجود در هر منطقه و استان
• حمایت از شکل‌گیرى بازارهاى رقابتى در درون و بین استان‌ها
• توجه اساسی به مسئله محیط زیست کشور و اهتمام و همکاری جدی در حفظ و احیای مستمر آن
• تهیه و اجراى نقشه جامع «توسعۀ منطقه‌ای»، «توسعۀ استانی» و «توسعۀ محلی و روستایی» کشور بر اساس سه اصل کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی
• مدیریت و هماهنگ سازی نظام‌مند نهادهای اقتصادی استانی جهت توسعه سرمایه گذارى‌های داخلی و خارجی در مناطق و استان‌های مختلف
• برنامه‌ریزی و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار در استان‌ها
•  هماهنگی و مدیریت توسعه امور عمرانی شهرها و روستاها و هدایت و پشتیبانی از آن (اولویت بندی طرحهای عمرانی متناسب با ضرورت‌ها و ظرفیت‌ها)
• تشریک مساعی با دیگر بخشهای دولت جهت ارتقای سطح درآمد روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین
• انجام اقدامات ضرورى براى افزایش سطح تولید، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استان‌ها (در هماهنگی با دیگر بخشهای دولت و نهادهای حاکمیتی)
• تلاش در جهت ایجاد قطبهای صنعتی و کشاورزی در استان‌ها و مناطق مختلف کشور
• توجه بیشتر به بهبود اقتصاد و معیشت مرزنشینان
• ارتقا و ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تعاونی مرزنشین سراسر کشور
• اهتمام و تشریک مساعی در اصلاح منطقی نظام اداری و کاهش حجم تصدی‌گری دولت در استان‌ها و تلاش در جهت رفع علل و زمینه‌های فساد اداری (تقویت دولت الکترونیک در استان‌ها)
• هماهنگی و هدایت استانداران برای تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت
• ارتقای سطح امنیت اجتماعی، کاهش آسیب‌های اجتماعی و توسعه نظام‌ پیشگیرى از آسیب‌هاى فردى و اجتماعى در مناطق و استان‌های مختلف و به‌ویژه نقاط مرزی کشور
• بهبود فرایند بازتولید سرمایه اجتماعی و ارتقای سطح آنمیان اقوام، نژادها و اقلیت‌های مختلف در مناطق و استان‌های مختلف کشور
• اهتمام اساسی در ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی و قوام‌بخشی به بنیان خانواده به‌خصوص در استان‌ها و مناطق محروم
• حمایت از گسترش فعالیت‌هاى گردشگرى در مناطق و استان‌های مستعد
• تشریک مساعی در طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‌هاى مهم
• تقویت و ترویج قانون گرایى، انضباط اداری، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار و درستکارى با همکاری وزارت آموزش و پروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری، رسانه ملی و ...
• پاسخگویی سریع، دقیق، قانونی و منظم به سؤالات، مراجعات و درخواست‌های واصله در استان‌ها
• تلاش برای توسعه زیرساخت‌های الکترونیک روابط عمومی و شتاب‌بخشی به فعالیت‌های این بخش با هدف کاهش تدریجی مراجعات حضوری در بخشهای مختلف وزارت کشور و مراکز استانی و ترویج ساختار و فرهنگ مکاتبات الکترونیکی
• توسعه حمل ونقل درون و بین شهری با اولویت حمل و نقل عمومی
• اهتمام به کاهش تصدی‌گری دولت در امور اقتصادی و عمرانی استان‌ها و تلاش در جهت تسهیل زمینه‌های جلب مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی مناطق و استان‌ها.
5. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ شوراها، شهرداری‌ها و دهداری‌ها شامل؛
• ارتقای جایگاه شهرداری‌ها از طریق تقویت توان کارشناسی شهرداری‌ها، حمایت از شهرداری‌ها در حیطه اختیارات و مقدورات دولت و وزارت کشور
• طراحی و تصویب مدل یک‌پارچه مدیریت شهری و عملیاتی کردن آن از طریق تخصیص منابع، شفاف سازی و توسعۀ مأموریت‌ها و وظایف

• تهیه لایحه جامع مدیریت یک‌پارچه شهری به‌عنوان جایگزین قانون شهرداری‌ها مصوّب 1334 و افزایش نقش شوراهای اسلامی شهر در مدیریت یک‌پارچه شهری
• طراحی و تصویب مدل یک‌پارچه مدیریت روستایی از طریق تقویت شوراهای اسلامی روستاها و دهداری‌ها و واگذاری وظایف توسعه روستایی به آنها و تلاش در جهت واگذاری و افزایش اختیارات به مدیران منطقه‌ای و محلی
• حمایت از سیاست مقاوم سازی سازه‌ها و ساختمان‌ها در مناطق و استان‌های مختلف کشور.

8. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه شامل؛
• پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث غیرمترقبه و رویدادهای طبیعی از طریق پیش‌بینی و ایجاد سازوکارهای لازم برای ایجاد انسجام در ساختار و سازمان پیشگیری و مقابله با اثرات بلایای طبیعی در سطح ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی
• توسعه و ساماندهی پیش‌بینی حوادث (خشکسالی، سیل و دیگر حوادث قابل پیش‌بینی) و تقویت سیستم هشدار به‌موقع به شهروندان مناطق در معرض حادثه
• ارتقای جایگاه مدیریت بحران‌های طبیعی در جامعه و تلاش در جهت ارتقای سطح آگاهی، ایمنی و آمادگی در جامعه برای مقابله با بلایای طبیعی
• استقرار نظام پایش، ارزش‌یابی و مستندسازی سیستم مدیریت بحران حوادث و بلایای طبیعی.

10. اولویت‌ها و راهبردهای اجرایی در حوزۀ سازمان ثبت احوال کشور شامل؛
• انتقال دانش و تکنولوژی جدید به نظام اداری و اجرایی سازمان ثبت احوال کشور و تسریع روند حرکت به‌سمت تحقق دولت الکترونیک.

انتهای پیام/*

تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار اجتماعی
اخبار روز اجتماعی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
بیمه ملت
بیمه دات کام
الی گشت
مادیران
ایران پرس
triboon
کرونا
بلیط هواپیما