نماهنگ | ببین ارباب عالم رو ...

در آستانه محرم نماهنگ «ببین ارباب عالم رو» با صدای مجتبی فیلسوف زاده و صدا سازی و تنظیم علی ترابی منتشر شد .

ببین ارباب عالم رو ...

کارگزاری فارابی