ورودیه محرم | داره بارون می‌باره

1379 سال از ظهر عاشورا می‌گذرد و امروز نام حسین بن علی(ع) در سرتاسر عالم شنیده می‌شود.

کارگزاری فارابی