13 / 12

امیرحسین شفیعی سورک

سنگ زنی یا به گویش محلی جغجغه زنی به شیوه ای هنرمندانه با ریتم و اشعاری خاص در شب های ماه محرم در برخی از حسینیه های میبد اجرا می شود. ‌در این آیین سنتی اشعاری با مضامین حماسه کربلا خوانده می شود و دسته ای به صورت حلقه ای در کنار هم قرار می گیرند و با دو چوب صاف و صیقلی با ریتم های مختلف برهم می زنند و صدایی که شنیده می شود به نقلی یادآور صحنه های کربلاست. ‌‌قدمت این مراسم سنتی در شهیدیه میبد قریب به یک قرن می باشد.

کارگزاری فارابی