27 / 20

محمدعلی اسدی

کرمانشاه شهری دیدنی است که همواره گردشگران را متحیر و مبهوت می‌کند. بیشتر مردمان کرمانشاه اهل تشیع هستند ولی مانند دیگر شهرهای ایران، در این شهر نیز، یکی دو کنیسه، سه چهار عدد کلیسا و مسجدی که مخصوص اهل تسنن است، وجود دارد. مسجدی که متعلق به اهل سنت است، «مسجد شافعی‌ها» نامیده می‌شود و از بناهای مذهبی و دیدنی کرمانشاه به شمار می‌رود. این مسجد سرشار از زیبایی‌هاست و یکی از مهم‌ترین پروژه‌های معماری در قدیم است که با گذر زمان تبدیل به یکی از شاهکارهای معماری و مذهبی کشورمان تبدیل شده است.

پرواز خارجی