کارگران «میوه چین» کمترین مزد روزانه را دارند

کارگران «میوه چین» کمترین مزد روزانه را دارند

بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم ۸۱۷۸۱۴ریال به کارگر«دروگر غلات» و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر«میوه چین» با رقم ۵۴۳۰۷۲ ریال اختصاص داشته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی نتایج این طرح در سال 97 در خصوص مزد روزانه کارگران مشاغل منتخب کشاورزی(7)شغل نشان می دهد. بیشترین متوسط مزد روزانه در میان مردان با رقم 817814ریال به کارگر«دروگر غلات» و کمترین متوسط مزد روزانه به کارگر«مویه چین» با رقم 543072 ریال اختصاص داشته است.

همچنین در بین زنان بیشترین مزد روزانه به کارگر«نشاکار» با رقم 752657 ریال تعلق داشته و کمترین مزد روزانه زنان مانند مردان به کارگر«میوه چین» با رقم 407445 ریال اختصاص دارد.

 با توجه به متوسط مزد روزانه در استان های کشور،بالاترین مزد روزانه برای مردان مربوط به کارگر « وجین کار و تنگ کار» در استان گیلان با تقریباً 1208997 ریال و پایین ترین مزد روزانه مربوط کارگر«نهرکش و مرزبند» در استان خراسان جنوبی با تقریباً 300000ریال می باشد. از سوی دیگر بالاترین مزد روزانه برای زنان در بین استان های کشور مربوط به کرارگ به کارگر«وجین کار و تنک کار» در استان گیلان با تقریباً 1023225 ریال و پایین ترین مزد روزانه مربوط به کارگر« وجین کار و تنک کار» در استان خراسان رضوی با تقریباً 279075 ریال بوده است.

با توجه به درصد تغییرات متوسط مزد روزانه کارگران مزد در مشاغل فوق، در سال 97 نسبت به سال 96 مشاهده می گردد که متوسط مزد روزانه کارگر« دروگر غلات» بیشترین و متوسط مزد روزانه کارگران زن در مشاغل فوق ، مربوط به متوسط مزد روزانه کارگر« دروگر غلات» و کمترین آن به کارگر«میوه چین» بوده است.

 نتایج موجود نشان می دهد که بیشترین شکاف جنسیتی مزد رد سال97به کارگر«دروگرغلات» و کمترین شکاف جنسیتی  مزد به «کارگر وجین کار و تنک کار» و « نشاکار» اختصاص داشته است.

 بررسی شکاف جنسیتی مزد نشان می دهد، اختلاف متوسط مزد روزانه زنان و مردان در شغل «وجین کار و تنکار» در سال 97 حدود 0.8 درصد کمتر از سال96 می باشد.

 انتهای پیام/

 

واژه های کاربردی مرتبط
اخبار روز اقتصادی
الی گشت
تبلیغات
همراه اول
رازی
فونیکس
اوپارک
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon
بانک ایران زمین
بانک سرمایه
سداد