ویروس کرونای انگلیسی مرگبارتر است / به گفته دانشمندان، ویروس کرونای انگلیسی، ۳۰ تا ۷۰ درصد کشنده‌تر است و موجب می‌شود بیماران بیشتری در بیمارستان بستری شوند.

کارگزاری فارابی