عید مبعث، آغاز نهادینه شدن مکارم اخلاقی در میان مردم / نبی مکرم اسلام، هدف نهایی از بعثت خود را به کمال رساندن مکارم اخلاقی و رشد عقلی بشریت به سر حد کمال عنوان فرموده است و از این منظر، عید مبعث را باید آغاز نهادینه شدن فضیلت‌ها و سبک زندگی اسلامی در میان مردم دانست.

کارگزاری فارابی