جهانگیری: اجازه ندادیم در کشور قحطی به وجود آید / معاون اول رئیس جمهور گفت: با تلاش های دولت اجازه ندادیم در کشور قحطی به وجود آید

کارگزاری فارابی