متولدین دهه ۶۰ و ۷۰ برای حفظ جمعیت کشور به پاخیزید

وضعیت بحران جمعیت کشور اصطلاحاً به پشت سنگر رسیده است‌، جوانان متولد دهه ۶۰ و ۷۰ باید با بصیرت و غیرت به میدان بیایند و ضمن مطالبه حقوق ازدواج و فرزندآوری خود از حکومت، برای حفظ جمعیت کشور به پاخیزند.

     

کارگزاری فارابی