37 / 1

مهدی پدرام خو - فرزاد منتی - عبدالرحمن رافتی

مراسم نمادین گرامیداشت روز قدس در اهواز ،کرمانشاه و همدان برگزار شد.

کارگزاری فارابی