23 / 1

عزیز بابانژاد

کلزا یکی از گیاهان روغنی است که دانه آن حاوی ۴۰ تا ۴۵ درصد روغن و ۲۵ تا ۳۵ درصد پروتئین می‌باشد که به دلیل ترکیب مناسب اسیدهای چرب غیراشباع و درصد اندک اسیدهای چرب اشباع شده جزو با ارزش ترین روغن‌های خوراکی است و پروتئین موجود در کنجاله کلزا نیز در تغذیه دام و طیور استفاده می‌شود .کشت این دانه روغنی برای تولید پایدار گندم بسیارضروری است و در تناوب کشت با گندم موجب تقویت خاک، کاهش آفات و بیماری‌ها، استفاده بهینه از آب و در نهایت افزایش تولید گندم می‌شود.

کارگزاری فارابی