19 / 1

فؤاد اشتری

نماز عید سعید فطر در صحن امامزاده صالح (ع) برگزار شد.

کارگزاری فارابی