23 / 1

عرفان کوچاری

نماز باشکوه عید سعید فطر امروز پنج شنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور معنوی مردم مؤمن در امامزاده پنج تن لویزان تهران اقامه شد.

کارگزاری فارابی