ایده‌‌ی ضرغامی برای مدارس غیرانتفاعی چیست؟ تعطیلی، گسترش یا ...؟

‌عزت‌الله ضرغامی می‌گوید که او مستقل از هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب وارد انتخابات شده است و معتقد است که خیلی‌ها باید از امورات اجرایی جمع کنند و بروند.

کارگزاری فارابی