گمرک برای رسوب‌زدایی دست به دامن وزارت صمت شد/ ممکن است کالاهای اساسی فاسد شوند!


گمرک برای رسوب زدایی دست به دامن وزارت صمت شد/ممکن است کالاهای اساسی فاسد شوند!

گمرک خواستار ﺭﻓﻊ هرچه سریع‌تر ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ به‌ﻮﯾﮋه ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ(ﺭه) شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرک کشور در نامه‌ای از «عباس قبادی» ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ داخلی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ تجارت ﻭ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ درخواست کرد نسبت به ﺭﻓﻊ هرچه سریع‌تر ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ ﺑه‌ﻮﯾﮋه ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ(ﺭه) اقدامات لازم را به‌عمل آورند.

ارونقی گفت: از آنجا که ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﺴﺎﺩ ﮐﺎﻻ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗأﻣﯿﻦ بموﻗﻊ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﺗﻮﻟﯿﺪﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎً ﮐﻤﺒﻮﺩ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ داخلی ﻭ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻋﺮﺿﻪ متصور هستیم در این نامه از ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﯽ داخلی ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ تجارت ﻭ ﺩﺑﯿﺮ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ درخواست کردیم موارد ذکرشده در این نامه ﺑه‌ﻘﯿﺪ ﻓﻮﺭﯾﺖ ملحوظ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.

ﭘﯿﺮﻭ ﻧﺎﻣﮥ ﺷﻤﺎﺭه ... ﻣﻮﺭﺥ ... ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺥ ... ﻣﻌﺎﻭﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ جلسه ٢١٩ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻮﺭﺥ ... ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ "ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﺭﺳﻮﺏ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ کشور به‌وﯾﮋه ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ(ﺭه)" ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﻣﯿ‌ﺮﺳﺎﻧﺪ:

ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ جلسه ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻃﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺥ ... ﺑﻪ کلیه ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﺑﻼﻍ ﮔﺮﺩﯾﺪ، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﺑﻨﺪ ٤ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ "ﮐﺎﺭﮔﺮﻭه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺟﺎﺯه ﺗﺮﺧﯿﺺ 90ﺩﺭﺻﺪﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻗﺒﻼً ﺗﺎ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎﻝ ١٣٩٩ ﻭﺿﻊ ﻧﻤﻮده ﺑﻮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ 1400 ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ."، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮﻥ ﻣﺼﻮﺑﻪ‌ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺁﻥ ﮐﺎﺭﮔﺮﻭه ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻌﯿﯿﻦ‌ﺷﺪه، ﺑﻪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺑﻼﻍ ﻧﮕﺮﺩﯾﺪه ﺍﺳﺖ، ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻭ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺩﺭﺻﺪﯼ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 1400، ﺩﺭﺧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻻﺯﻡ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﺍﺯ نتیجه ﺍﯾﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ مطلع ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
انتخابات 1400
سعید جلیلی
محسن رضایی
سید ابراهیم رئیسی
علیرضا زاکانی
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی
محسن مهرعلیزاده
عبدالناصر همتی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
hamrah aval
رازی
بانک ایران زمین
بانک مسکن
فولاد
بلیط هواپیما
triboon
بانک سرمایه