43 / 1

مقداد مددی

آیت الله سید ابراهیم رئیسی در آخرین روز از تبلیغات ریاست جمهوری در جمع پرشور مردم تبریز و آذربایجان در ورزشگاه تختی باغشمال تبریز حضور یافت.

کارگزاری فارابی