آخرین آمارها درباره انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک ۸ شهرستان استان سمنان


آخرین آمارها درباره انتخابات ریاست جمهوری به تفکیک 8 شهرستان استان سمنان

گروه استان‌ها- انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در استان سمنان با مشارکت ۵۴ درصدی مردم استان سمنان به پایان رسید و بر اساس آمارها سید ابراهیم رئیسی با کسب اکثریت مطلق آرا در همه شهرستان‌ها در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، آمارهای تفکیکی شهرستان‌های استان سمنان نیز بیانگر اختلاف بالای رأی میان سید ابراهیم رئیسی با سه رقیب دیگرش در این انتخابات است.

در ادامه آمار تفکیکی میزان مشارکت و رأی هر یک از کاندیداهای ریاست جمهوری به تفکیک شهرستان‌های استان سمنان را به ترتیب حروف الفبا از نظر می‌گذرانید؛

وضعیت آرای نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان آرادان

سید ابراهیم رئیسی

میزان رأی:  4714 رأی معادل 56.4 درصد کل آرای مأخوذه

عبدالناصر همتی

میزان رأی: 603 رأی معادل 7.2 درصد کل آرای مأخوذه

محسن رضایی میر قائد

میزان رأی: 508 رأی معادل 6.1 درصد کل آرای مأخوذه

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی

میزان رأی: 374 رأی معادل 4.5  درصد کل آرای مأخوذه

کل آرای مأخوذه: 8363 رأی

تعداد برگ‌های رأی صحیح: 6199 رأی

جمع کل آرای باطله: 2164 رأی  معادل   25.9 درصد  مجموع آرای مأخوذه

تعداد افراد واجد شرایط:  10652 نفر

میزان مشارکت شهرستانی: 78.5 درصد واجدین شرایط

وضعیت آرای نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان دامغان

سید ابراهیم رئیسی

میزان رأی:  36490 رأی معادل 76.7 درصد کل آرای مأخوذه

عبدالناصر همتی

میزان رأی: 2338 رأی معادل 4.9 درصد کل آرای مأخوذه

محسن رضایی میر قائد

میزان رأی: 2110 رأی معادل 4.4 درصد کل آرای مأخوذه

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی

میزان رأی: 1843 رأی معادل 3.9  درصد کل آرای مأخوذه

 کل آرای مأخوذه: 47608 رأی

تعداد برگ‌های رأی صحیح: 42781 رأی

جمع کل آرای باطله: 4827 رأی  معادل   10.1 درصد  مجموع آرای مأخوذه

تعداد افراد واجد شرایط:  73586 نفر

میزان مشارکت شهرستانی: 64.7  درصد واجدین شرایط

وضعیت آرای نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان سرخه

سید ابراهیم رئیسی

میزان رأی:  5805 رأی معادل 67 درصد کل آرای مأخوذه

عبدالناصر همتی

میزان رأی: 824 رأی معادل 9.5 درصد کل آرای مأخوذه

محسن رضایی میر قائد

میزان رأی: 486 رأی معادل 5.6 درصد کل آرای مأخوذه

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی

میزان رأی: 357 رأی معادل  4.1 درصد کل آرای مأخوذه

کل آرای مأخوذه:  8673 رأی

تعداد برگ‌های رأی صحیح: 7472 رأی

جمع کل آرای باطله: 1201 رأی  معادل   13.8 درصد  مجموع آرای مأخوذه

تعداد افراد واجد شرایط:  11976 نفر

میزان مشارکت شهرستانی: 72.4 درصد واجدین شرایط

وضعیت آرای نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان سمنان

 سید ابراهیم رئیسی

میزان رأی:  37785 رأی معادل 70.5 درصد کل آرای مأخوذه

عبدالناصر همتی

میزان رأی: 3935 رأی معادل 7.3 درصد کل آرای مأخوذه

محسن رضایی میر قائد

میزان رأی: 3138 رأی معادل 5.9 درصد کل آرای مأخوذه

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی

میزان رأی: 2828 رأی معادل 5.3  درصد کل آرای مأخوذه

کل آرای مأخوذه: 53570 رأی

تعداد برگ‌های رأی صحیح: 47686 رأی

جمع کل آرای باطله: 5884 رأی  معادل   11 درصد  مجموع آرای مأخوذه

تعداد افراد واجد شرایط:  135939 نفر

میزان مشارکت شهرستانی: 39.4 درصد واجدین شرایط

وضعیت آرای نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان شاهرود

 سید ابراهیم رئیسی

میزان رأی:  73527 رأی معادل 77 درصد کل آرای مأخوذه

عبدالناصر همتی

میزان رأی: 4644 رأی معادل  4.9 درصد کل آرای مأخوذه

محسن رضایی میر قائد

میزان رأی: 4374 رأی معادل 4.6 درصد کل آرای مأخوذه

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی

میزان رأی: 3294 رأی معادل 3.5  درصد کل آرای مأخوذه

کل آرای مأخوذه: 95476 رأی

تعداد برگ‌های رأی صحیح: 85839 رأی

جمع کل آرای باطله: 9637 رأی  معادل   10.1 درصد  مجموع آرای مأخوذه

تعداد افراد واجد شرایط:  167904 نفر

میزان مشارکت شهرستانی: 57 درصد واجدین شرایط

وضعیت آرای نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان گرمسار

سید ابراهیم رئیسی

میزان رأی:  15533 رأی معادل 62 درصد کل آرای مأخوذه 

عبدالناصر همتی

میزان رأی: 1879 رأی معادل 7.5 درصد کل آرای مأخوذه 

محسن رضایی میر قائد

میزان رأی: 1755 رأی معادل 7 درصد کل آرای مأخوذه 

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی

میزان رأی: 1291 رأی معادل 5.1  درصد کل آرای مأخوذه 

کل آرای مأخوذه: 25112 رأی

تعداد برگ‌های رأی صحیح: 20458 رأی

جمع کل آرای باطله: 4654 رأی  معادل   18.5 درصد  مجموع آرای مأخوذه

تعداد افراد واجد شرایط:  54692 نفر

میزان مشارکت شهرستانی: 45.9 درصد واجدین شرایط

وضعیت آرای نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان مهدی‌شهر

سید ابراهیم رئیسی

میزان رأی:  12984 رأی معادل 68.1  درصد کل آرای مأخوذه

عبدالناصر همتی

میزان رأی: 1314 رأی معادل 6.9 درصد کل آرای مأخوذه

محسن رضایی میر قائد

میزان رأی: 1215 رأی معادل 6.4 درصد کل آرای مأخوذه

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی

میزان رأی: 794 رأی معادل 4.2  درصد کل آرای مأخوذه

کل آرای مأخوذه: 19067 رأی

تعداد برگ‌های رأی صحیح: 16307 رأی

جمع کل آرای باطله: 2760 رأی  معادل   14.5 درصد  مجموع آرای مأخوذه

تعداد افراد واجد شرایط:  33789 نفر

میزان مشارکت شهرستانی : 56.4 درصد واجدین شرایط

وضعیت آرای نامزدهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری در شهرستان میامی

سید ابراهیم رئیسی

میزان رأی:  17156 رأی معادل 75.4 درصد کل آرای مأخوذه 

عبدالناصر همتی

میزان رأی: 929 رأی معادل 4.1 درصد کل آرای مأخوذه

محسن رضایی میر قائد

میزان رأی: 1694 رأی معادل 7.4 درصد کل آرای مأخوذه

سید امیر حسین قاضی زاده هاشمی

میزان رأی: 613 رأی معادل 2.7  درصد کل آرای مأخوذه

کل آرای مأخوذه: 22752 رأی

تعداد برگ‌های رأی صحیح: 20392 رأی

جمع کل آرای باطله: 2360 رأی  معادل   10.4 درصد  مجموع آرای مأخوذه

تعداد افراد واجد شرایط:  31002 نفر

میزان مشارکت شهرستانی: 73.4 درصد واجدین شرایط

بر این اساس، ابراهیم رئیسی توانست در استان حسن روحانی اکثریت مطلق آرای مردم را کسب کند؛ موضوعی که در انتخابات گذشته نیز رخ داده و سمنان یکی از هشت استان کشور بود که آرای رئیسی بیشتر از روحانی شد.

انتهای پیام/363/ح

پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
مهمترین اخبار
کارگزاری فارابی
Hamrah avval
رازی
هم برگر
لیموناد
triboon
فولاد
بلیط هواپیما