28 / 1

سیدمصطفی تهرانی

بازدید از آسایشگاه جانبازان قعط نخاعی ثارالله(ع)عصر امروز توسط امیر حسین قاضی زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و آیت الله سید احمد حسینی خراسانی عضو فقهای شورای نگهبان صورت گرفت،در این بازدید رئیس بنیادشهید و امور ایثارگران بعد از عیادت از جانبازان به درد دل و رفع مشکلات آنان پرداخت

کارگزاری فارابی