جذب ۲۴۰۰ میلیارد تومان از طریق ارتباط دانشگاه و صنعت تا ۱۴۰۴

جذب 2400 میلیارد تومان از طریق ارتباط دانشگاه و صنعت تا 1404

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: برای افق ۱۴۰۴ قرار شد ارتباط با صنعت دانشگاه های علوم پزشکی توسعه یابد تا بتوانند ۲۴۰۰ میلیارد تومان منابع جذب کنند.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، محمدرضا منظم امروز در سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های علوم پزشکی کشور که به صورت مجازی برگزار شد، گفت: نگاه معاونت تحقیقات وزارت بهداشت به تحقیقات کاربردی است و طرح های نیازهای محور از ضروریات جامعه امروز است و همه دانشگاه ها باید از تاکید مقام معظم رهبری و رهنمود ایشان در موضوع ارتباط با صنعت بهره مند شوند. البته تا رسیدن به هدف نهایی فاصله زیادی داریم و باید کارهای زیادی انجام دهیم.

تدوین افق 1404 قرار شد ارتباط با صنعت به مقدار 2400 میلیارد تومان جذب منابع

وی اظهار داشت: برای افق 1404 قرار شد ارتباط با صنعت به مقدار 2400 میلیارد تومان جذب منابع برسیم. در سال 99 میزان 114 میلیارد تومان از سوی دانشگاه های علوم پزشکی جذب منبع شد. تعداد دانشگاه های علوم پزشکی یک سوم تعداد دانشگاه های وزارت علوم است اما توقع این است که بیشتر تلاش کنیم. باید در افق چهار ساله رشد 20 برابری در جذب منابع رخ دهد.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت اضافه کرد: 80 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی داریم که در سال 98 تعداد 39 دانشگاه هیچ ارتباطی با صنعت و هیچ جذب منابعی نداشته اند. این تعداد در سال 99 به 34 دانشگاه رسیده است و باید تلاش کنیم همه دانشگاه ها با صنعت و جامعه ارتباط داشته باشند.

وی با اشاره به تغییرات ارزشیابی دانشگاه های علوم پزشکی گفت: در ارزشیابی دانشگاه ها موضوع ارتباط با صنعت به عنوان یک شاخص در نظر گرفته شده است.

منظم یادآور شد: یک وضعیت نگران کننده تری که وجود دارد این است که در سال 98 تنها 10 دانشگاه از بخش خصوصی جذب منابع داشته اند و بقیه دانشگاه ها از بخش دولتی جذب منابع داشته اند. در سال 99 تعداد دانشگاه هایی که از بخش خصوصی جذب منبع داشته اند به 17 مورد رسید.

ماموریت دانشگاه هایی که تاکنون هیچ ارتباطی با صنعت و جامعه نداشته اند

وی اظهار داشت: بخش زیادی از افق چهار ساله جذب منابع از طریق ارتباط با صنعت، مربوط به دانشگاه هایی است که تاکنون هیچ ارتباطی با صنعت و جامعه نداشته اند. ماموریت همه دانشگاه ها این است که دفاتر ارتباط با صنعت و گروه های ارتباط با صنعت را توسعه دهند و این کار را با بحث های حمایتی و راهکارهای قانونی پیش ببرند.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت گفت: در معاونت های تحقیقات و فناوری دانشگاه ها برخی از پرسنل کارهای معمول انجام می دهند اما موضوع ارتباط با صنعت موجب می شود که تحولی در کارکرد کارهای معمول پرسنل رخ می دهد. دانشگاهی که ارتباط با صنعت ندارد توجیهی برای توسعه مراکز رشد و فناوری هم ندارد.

وی یکی از راهکارهای توسعه ارتباط با صنعت را کاهش بوروکراسی برشمرد و گفت: هر جا گره ای است باید رفع کنیم. نمی توانیم ارتباط با صنعت داشته باشیم مگر اینکه در تامین منابع طرح های تحقیقاتی تجدیدنظر کنیم. اکنون فرآیند بودجه تحقیقاتی این است که استاد می گوید من دانشجو دارم و طرح را به دانشگاه ارائه می دهد و بودجه اجرای طرح را می گیرد اما این روش در ارتباط با صنعت جوابگو نیست و باید از طریق جذب گرنت دانشجو به استاد داده شود.

منظم گفت: دانشگاه ها باید مشخص کنند که چقدر بودجه در حوزه مرزهای دانش و چقدر بودجه در تحقیقات کاربردی هزینه می کنند. جذب منابع از بیرون از دانشگاه مسلما کار سخت تری است اما باید به آن توجه کرد.

وی با اشاره به تصویب آیین نامه گرنت ارتباط با صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: فراخوان ارائه طرح های دانشگاه ها تهیه شد و زمان ارسال طرح ها از سوی دانشگاه ها تا 24 آذر تمدید شد تا بتوانند تمام ظرفیت های خود را در این حوزه اعلام کنند.

اهمیت تهیه برنامه عملیاتی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی برای حوزه ارتباط با صنعت

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با تاکید بر اهمیت تهیه برنامه عملیاتی از سوی دانشگاه های علوم پزشکی برای حوزه ارتباط با صنعت گفت: ما نمی خواهیم از وزارت بهداشت به صورت دستوری برنامه عملیاتی ارائه کنیم اما اینکه تنها 18 دانشگاه برنامه نوشته باشند چندان مطلوب نیست و باید برای نشست بعدی همه دانشگاه ها برنامه عملیاتی داشته باشند.

وی تدوین مدل پرداختی طرح های تحقیقاتی ارتباط با صنعت را یک ضرورت برشمرد و گفت: با شیوه فعلی که عضو هیات علمی طرحی می دهد و از دانشگاه بودجه می گیرد، جذب منابع 20 برابری دانشگاه های علوم پزشکی به نتیجه نمی رسد. هر استادی که دانشجو می گیرد تا طرح تحقیقاتی را به پیش ببرد باید منابع آن را نیز تامین کند.

تدوین مدل پرداختی برای گرنت های تحقیقاتی در دانشگاه های علوم پزشکی

منظم افزود: یکی از دانشگاه ها باید به عنوان ماموریت مدل پرداختی برای گرنت های تحقیقاتی را تهیه کند.

وی یکی دیگر از مشکلات ارتباط با صنعت را طرح های مشترک دانست و گفت: انجام طرح های مشترک بسیار سخت شده است و مدل مناسبی برای تصویب طرح های مشترک نداریم. هر کس که در طرح مشارکت می کند می خواهد طرح را به نام خود بزند. یک دانشگاه باید مدل طرح مشترک را به عنوان ماموریت تهیه کند.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت با اشاره به اینکه طرح های خدمات و صنعت در دانشگاه های علوم پزشکی HSR در بسیاری از دانشگاه ها شکل مناسبی ندارد، گفت: معاونت های تحقیقات و فناوری دانشگاه ها باید این موضوع را سامان دهند.

وی با اشاره به ماموریت تدوین امتیازات پژوهشگران فعال در حوزه ارتباط با صنعت گفت: این شیوه نامه باید زودتر تدوین شود. شنیده شده است در برخی از دانشگاه ها سقف حقوق با موضوع ارتباط با صنعت مرتبط شده که این کار خلاف قانون است و این رفتار موجب دلسردی پژوهشگران می شود. همه در لوای یک قانون داریم کار می کنیم و نباید هر دانشگاهی به شیوه خود عمل کند.

پروپوزال های طرح های ارتبط با صنعت باید به صورت اختصاصی تهیه شود

منظم، دانشگاه علوم پزشکی ایران را مامور کرد تا پلتفرمی را تهیه کند که صنعت نیازهای خود را بگوید و دانشگاه ها نیز طرح های خود را مطرح کنند.

وی افزود: پروپوزال های طرح های ارتبط با صنعت باید به صورت اختصاصی تهیه شود. اگر قرار باشد دانشگاه ها با سیستم یکسان پژوهشیار کار کنند نیاز است که در آن سیستم تغییراتی ایجاد شود تا فرم کار ساده تر شود و افراد با فرم های مخصوص بتوانند طرح های خود را ثبت کنند.

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت دستور مشترک هیات امنا را از دیگر ماموریت های مهم دانشگاه ها برشمرد و گفت: از همه معاونان دانشگاه های علوم پزشکی خواسته ایم که مصوبات هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی را در حوزه ارتباط با صنعت، شرکت های دانش بنیان و فعالیت های فناوری از سال 1390 تاکنون را جمع بندی کنند تا اگر نیازی به دستور جدید بود در دستور مشترک هیات امنا قرار گیرد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات تسنیم
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
اخبار روز سیاسی
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رتزی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما
بانک کارآفرین