افزایش لجام گسیخته اجاره بها چگونه کنترل می‌شود؟

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: با الزام آور بودن اخذ کد رهگیری می‌توان مانع افزایش لجام گسیخته هزینه اجاره بها شد.

کارگزاری فارابی