پرداخت ۴۷هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق

پرداخت 47 هزار میلیارد تومان برای کاهش فقر مطلق

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها گفت: ۴۶هزار و ۹۷۴میلیارد ریال برای حمایت از مددجویان سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) در حمایت از مددجویان و کاهش فقر مطلق خانوارها پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، امید حاجتی از پرداخت 46هزار و 974میلیارد ریال در راستای سیاست‌های حمایتی دولت خدمتگزار و در اجرای ردیف‌های 9، 11، 19، 26، 28، 40 و 41 جدول مصارف تبصره 14 قانون بودجه سال جاری برای کاهش فقر مطلق خانوارها، حمایت از مسکن محرومین، حمایت از زنان سرپرست خانوار، حمایت از معلولین، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پرداخت مستمری و پشت‌نوبتی‌ها و تولید و اشتغال به حساب سازمان بهزیستی کشور و کیمته امداد امام خمینی(ره) خبر داد.

واریز 23هزار و 727میلیارد ریال به حساب سازمان بهزیستی کشور

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تشریح مبالغ واریزشده به حساب سازمان بهزیستی کشور در اجرای ردیف 11 جدول مصارف قانون بودجه سال جاری، اظهار داشت: در اجرای سیاست‌های حمایتی دولت محترم از محرومین و خانواده‌های آسیب‌پذیر و در جهت بهبود شرایط خانوارهای تحت پوشش سازمان بهزیستی و همچنین در راستای کاهش رفع فقر مطلق این خانواده‌ها 5هزار و 422 میلیارد ریال به حساب این سازمان واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی مراحل قبل در سال جاری، جمعاً 29هزار و 822 میلیارد و 115 میلیون ریال به این سازمان برای رفع فقر مطلق این خانوارها پرداخت شده است.

وی همچنین اضافه کرد: در اجرای بند 26 جدول مصارف قانون بودجه سال جاری نیز بابت مسکن محرومین 1هزار و 858 میلیارد ریال به حساب سازمان بهزیستی کشور واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی قبل تا امروز و در سال جاری، 7هزار و 917 میلیارد ریال به حساب این سازمان واریز شده است.

دکتر حاجتی اضافه کرد: در اجرای بند 28 همین جدول نیز بابت تولید و اشتغال 113 میلیارد ریال به حساب سازمان بهزیستی کل کشور واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی در مراحل قبلی در سال جاری، 1هزار و 500 میلیارد ریال  به حساب این سازمان واریز شده است.

همچنین درراستای اجرای بند 41 جدول مصارف قانون بودجه سال جاری درحمایت از زنان سرپرست خانوار نیز 521 میلیارد ریال در این مرحله به این سازمان داده شده است که با احتساب مبالغ واریزی قبل در سال جاری، جمعاً 1هزار و 979 میلیارد ریال به سازمان بهزیستی کل کشور پرداخت شده است.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداختی‌های حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی اشاره کرد و افزود: در اجرای بند 40 جدول مصارف قانون بودجه سال جاری 521 میلیارد ریال به سازمان بهزیستی پرداخت شده است. با احتساب مبالغ واریزی قبل در سال جاری، 1هزار و 979  میلیارد ریال به این سازمان داده شده است.

دکتر امید حاجتی اضافه کرد: همچنین در اجرای بند 11، هزار و 400 میلیارد ریال  برای اجرای قانون حمایت از معلولین به سازمان بهزیستی پرداخت شد که با احتساب مبالغ واریزی در سال جاری، 14هزار 120 میلیارد ریال به این سازمان در جهت حمایت از معلولین پرداخت شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به پرداختی‌های سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در اجرای ردیف 19 جدول مصارف قانون بودجه سال جاری به سازمان بهزیستی کشور گفت: 12هزار و 500 میلیارد ریال بابت پرداخت مستمری و پشت‌نوبتی‌ها و سایر خدمات حمایتی برای مددجویان به حساب سازمان بهزیستی کشور پرداخت شد که با جمع واریزی‌های گذشته در مجموع مبلغ 64 هزار و 666 میلیارد و 908 میلیون ریال به این سازمان پرداخت شده است تا جمع واریزی‌های پرداختی در این مرحله در مجموع به حساب این سازمان 23هزار و 727 میلیارد ریال برسد تا سازمان بهزیستی کشور در راستای صحبت‌های ریاست محترم جمهور و حمایت دولت خدمتگزار از اقشار آسیب‌پذیر و کاهش فقر مطلق این خانوارها در آستانه سال جدید گام بردارد.

23هزار و 247میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) برای کاهش فقر مطلق خانوارهای آسیب‌پذیر پرداخت شد

امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها راجع به واریزی این مرحله به حساب کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز عنوان کرد: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از منابع خود 23هزار و 247 میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت کرد که این واریزی در راستای کاهش فقر مطلق و حمایت از خانوارهای تحت پوشش کمیته، مسکن محرومین، تولید و اشتغال این خانوارها، کاهش آسیب‌های اجتماعی، پرداخت مستمری و پشت‌نوبتی‌ها و سایر خدمات حمایتی می‌باشد.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با تشریح جزییات این مرحله از واریز و پرداختی‌های مراحل قبل به کمیته امداد خمینی(ره) عنوان کرد: در راستای اجرای ردیف 11 جدول مصارف تبصره 14 قانون بودجه سال جاری کل کشور،  6هزار و 255 میلیارد ریال به حساب این نهاد پرداخت شد که در مجموع در سال جاری 63هزار و 778 میلیارد و 787 میلیون ریال در جهت کاهش رفع مطلق خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) واریز شده است.

وی اضافه کرد: برای اجرای بند 28 جدول مصارف قانون بودجه سال جاری مربوط به تولید و اشتغال افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) مبلغ 888 میلیارد ریال به حساب این نهاد واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی قبل در مجموع 3هزار و 500 میلیارد ریال به حساب این نهاد بابت تولید و اشتغال واریز شده است.

رئیس هیئت مدیره سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: برای کاهش آسیب اجتماعی نیز در راستای اجرای بند 40 جدول مصارف قانون بودجه سال جاری 521 میلیارد ریال د راین مرحله به حساب این نهاد واریز شده است که با احتساب مبالغ واریزی قبل در مجموع در سال جاری مبلغ 1هزار و 979 میلیارد ریال واریز شده است.

مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حمایت دولت به مسکن محرومین اشاره و اضافه کرد: حمایت دولت محترم در راستای اجرای بند 26 جدول مصارف قانون بودجه سال جاری مربوط به مسکن محرومین بوده است که 6هزار میلیارد ریال به حساب کمیته امداد در این مرحله واریز شد که با احتساب مبالغ واریزی قبل در سال جاری و در مجموع 25 هزارمیلیارد ریال به این نهاد پرداخت شده باشد.

وی در پایان عنوان کرد: برای اجرای ردیف 15 جدول مصارف یادشده نیز 9هزار و 583 میلیارد ریال برای حمایت پرداخت مستمری و پشت‌نوبتی‌ها  به کمیته امداد امام خمینی(ره) در این مرحله پرداخت شد که در مجموع در سال جاری 93هزار و 885 میلیارد و 769 میلیون ریال به حساب این نهاد و در جهت حمایت از مددجویان پرداخت شده است.

لازم به توضیح است اجرای ردیف‌های 9، 11، 19، 26، 28، 40 و 41 جدول مصارف تبصره 14 قانون بودجه سال 1400 در جهت حمایت دولت از اقشار آسیب‌پذیر، کاهش فقر مطلق خانوارها، حمایت از مسکن محرومین، حمایت از زنان سرپرست خانوار، حمایت از معلولین، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پرداخت مستمری و پشت‌نوبتی‌ها و تولید و اشتغال کشور است.

انتهای پیام/+

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار اقتصادی
اخبار روز اقتصادی
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
triboon
بانک کارآفرین
ایوا
بانک ایران زمین
بانک سرمایه
مناطق آزاد
بلیط هواپیما
آموزش خبرنگار