کشف پریمیوم وکیوم باتوم در بورس کالا انجام شد

کشف پریمیوم وکیوم باتوم در بورس کالا انجام شد

تعداد ۵۵۰ هزار تن وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان در قالب ۱۰ قرارداد کشف پریمیوم در بورس کالای ایران معامله شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بورس کالای ایران دیروز(شنبه) میزبان معامله 550 هزار تن وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان در قالب 10 قرارداد کشف پریمیوم بود.

بر این اساس عرضه های روز گذشته وکیوم باتوم پالایش نفت اصفهان که در قالب 10 قرارداد کشف پریمیوم در حجم های 20 و 90 هزار تنی صورت گرفته بود با تقاضای یک میلیون و 150 هزار تنی خریداران همراه شد.

براساس آمارهای معاملاتی دیروز، 5 قرارداد 20 هزار تنی و 5 قرارداد 90 هزار تنی کشف پریمیوم وکیوم باتوم جمعا معادل 550 هزار تن محصول عرضه شد و با توجه به تقاضای ثبت شده یک میلیون و 150 هزار تنی، از اردیبهشت تا شهریور 1401 برای هر ماه 2 قرارداد (یکی 20 هزار تنی و دیگری 90 هزار تنی) در نظر گرفته شد؛ نکته حائز اهمیت در خصوص این معاملات حجم مطلوب ثبت شده در طرف تقاضای مصرف کنندگان بود.

به این ترتیب در اردیبهشت؛ 110 هزار تن، در خرداد؛ 110 هزار تن، در تیر؛ 110 هزار تن، در مرداد؛ 110 هزار تن و در شهریور نیز 110 هزار تن وکیوم باتوم مورد معامله قرار گرفت.

تاریخ معامله نهایی این قراردادها از 24 اردیبهشت آغاز و تا 22 شهریور امسال ادامه دارد. همچنین تاریخ تحویل نخستین قرارداد کشف پریمیوم محصول مذکور، 31 اردیبهشت 1401 اعلام شده و تحویل در سایر قراردادها به ترتیب تا 31 شهریور امسال ادامه می یابد.

نوع تسویه معاملات در این قراردادها به دو صورت نقدی و اعتباری بوده و مهلت تسویه کشف پریمیوم 3 روز کاری بعد از معامله نهایی اعلام شده و فرمول محاسبه قیمت پایانی، قیمت مبنا که 95 درصد میانگین موزون وکیوم باتوم کل 2 هفته قبل معاملات نهایی به اضافه پریمیوم خواهد بود.

کل معاملات پریمیوم در سال 1400 در بورس کالا، معامله نزدیک 237 هزار تن محصول به ارزش 3 هزار و 239 همت (هزار میلیارد تومان) بود که 215 هزار تن آن به ارزش 2 هزار و 957 همت مربوط به شمش بلوم بود. البته برای تختال هم معاملات کشف پریمیوم درنظر گرفته شد که در سال 1400 معامله ای برای آن صورت نگرفت.

 

کشف پریمیوم به چه معناست؟

کشف پریمیوم قراردادی است که در بازار فیزیکی بورس کالای ایران معامله می‌شود و به موجب آن، طرف‌های متعهد می‌شوند که در زمان مشخصی در آینده (تحویل، حمل یا بارگیری) کالا را براساس قیمت نهایی (قیمت مبنا به علاوه مابه التفاوت توافق شده) معامله کنند.

خریدار بخشی از بهای معامله را در زمان توافق به فروشنده پرداخت کرده و تسویه مابقی وجه متعاقباً و براساس شرایطی انجام می‌شود که در زمان عقد قرارداد مشخص میشود.

سازوکار این قرارداد به گونه‌ای است که در ابتدای انجام توافق، طرف های معامله باید قسمتی از ارزش حدودی معامله را نزد اتاق پایاپای به عنوان وجه الضمان تودیع کنند.

در این قرارداد، ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﻣﺒ ﻎ ﻳﺎ درﺻﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎسبه ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻳﺎ از ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺒﻨﺎ ﻛﺴﺮ می‌ﺷﻮد و قیمت مبنا ﻗﻴﻤﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﻋﺮﺿﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﻮرس کالا اﻋﻼم می‌شود.

به این ترتیب، ﻣﻌﺎﻣ ﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ زمانی بین طرف های معامله منعقد می‌شود ﻛﻪ در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم، ﻃﺮف های معامله ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﻧ ﺎم آن ﻃﺒﻖ ﺿﻮاﺑﻂ بورس کالا شده‌اند. اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻣ ﻪ در زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮرس کالا ﻣﻴﺎن ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻗﺮارداد ﻛﺸﻒ ﭘﺮﻳﻤﻴﻮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺮارداد ﻧﻘﺪ، نسیه ﻳﺎ ﺳ ﻒ ﻣﻨﻌﻘﺪ می شود.

ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ در این قراردادها از فرمول توافق شده بین طرفین و پریمیوم کشف شده در تالار قابل محاسبه است.

 

فرآیند قرارداد کشف پریمیوم

برای روشن شدن فرآیند معاملات قرارداد کشف پریمیوم فرض کنید که شخصی نیازمند کالای مشخصی در آینده باشد و شخص دیگری نیز توانایی تامین این کالا را برای آینده داشته باشد. این دو شخص می‌توانند وارد معامله شده و کالا را برای آینده مورد معامله قرار دهند؛ ولی مهم‌ترین نکته در مورد این معامله بحث قیمت مبادله کالا در آینده و در زمان تحویل و فرمول قیمت مبنا برای تسویه ثمن معامله است.

طرف‌های معامله برای حل اختلاف نظرهای احتمالی می‌توانند قیمت کشف شده در یک بازار قابل قبول دیگر یا قیمت که توسط یک مرجع مشخص معرفی می‌شود را به عنوان قیمت مبنا انتخاب کرده و توافق کنند قیمت نهایی (قیمت مبادله) برابر قیمتی با مابه التفاوت مشخص نسبت به قیمت مبنا باشد که واژه پریمیوم در حقیقت همین مابه التفاوت ذکر شده است و برای کشف شفاف آن، باید عرضه و تقاضا در قالب بازاری شفاف مثل بورس کالا به رقابت بپردازند.

به عنوان نمونه در عرضه مذکور وکیوم باتوم تولیدی مجتمع پالایش نفت اصفهان، خریدار و فروشنده متعهد به مبادله کالا در آینده براساس نرخ مرجع قیمتی تعیین شده (در این معامله انجمن صنفی صنعت پالایش و نفت) به علاوه پریمیوم کشف شده هستند.

در روز عرضه، نرخ پایه پریمیوم در فرمول قیمت مبنا صفر در نظر گرفته می شود؛ خریدار و فروشنده با رقابت می توانند این نرخ پایه را روی تابلوی معاملات نیز ثابت نگه داشته و صفر لحاظ کنند و یا می توانند آن را افزایش و یا حتی کاهش دهند.

اما در زمان سررسید قرارداد نیز قیمت وکیوم باتوم اعلامی از سوی نهاد مرجع در ضرایب مندرج در اطلاعیه عرضه ضرب می شود و حاصل آن با مبلغ پریمیوم کشف شده در روز عرضه جمع شده و قیمت نهایی معامله را مشخص می کند.

به این ترتیب، در روز عرضه و در فرآیند کشف پریمیوم نه کالایی تحویل می شود و نه ثمن معامله پرداخت می شود؛ بلکه خریدار و فروشنده با ارایه وجه تضمین های لازم تنها متعهد به انجام معامله در روز سررسید شده اند.

 

مزایای قرارداد کشف پریمیوم

مزیت اصلی این گونه قراردادها نسبت به سایر قراردادها در آن است که در قرارداد کشف پریمیوم خریدار از رسیدن کالا و تامین به موقع اطمینان خاطر دارد.

حال آنکه در قراردادی مثل سلف خریدار باید از وضعیت مالی خوبی برخوردار باشد که جنس موردنظر را پیش‌خرید کند؛ به این ترتیب بسیاری از خریداران، سرمایه مورد نیاز را برای تامین مواد اولیه مصرفی خود در اختیار ندارند، اما برای حفظ تولید آتی خود نیازمند تضمین هستند که این ضمانت به کمک قرارداد کشف پریمیوم امکان پذیر است.

ضمن اینکه فروشنده نیز این اطمینان را پیدا می‌کند که کالای تولیدی خود را در تاریخ سررسید می‌فروشد.

با معاملات کشف پریمیوم در بورس کالای ایران، هم تولیدکننده و هم خریدار اطمینان پیدا می کنند که در هر فصل، در زمینه تولید محصول و خرید مواد اولیه موردنیاز خود در بازار مشکلی نخواهند داشت و این اتفاق به طور مستقیم تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

معاملات قراردادهای کشف پریمیوم که از نوع قراردادهای بلندمدت به شمار می رود، برای نخستین بار در بورس کالای ایران روی محصول وکیوم باتوم تولیدی مجتمع پالایش نفت اصفهان که دیروز نیز عرضه دیگری در بورس داشت، کلید خورد.

انتهای پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
تبلیغات تسنیم
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
واژه های کاربردی مرتبط
اخبار روز بازار
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
بلیط هواپیما
بانک کارآفرین
triboon