گزارش تسنیم از اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان/ جشنواره بیست و هفتم با معرفی برگزیدگان به‌کار خود پایان داد

گزارش تسنیم از اختتامیه جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان/ جشنواره بیست و هفتم با معرفی برگزیدگان به‌کار خود پایان داد

بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان امروز با معرفی برگزیدگان به‌کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان ظهر امروز با معرفی برگزیدگان در هر بخش به کار خود پایان داد.

 معرفی برگزیدگان بخش خیابانی  

با حضور هیئت داوران جشنواره متشکل از عباس جمشیدی فر، حسین صفی و بهناز مهدی خواه برگزیدگان بخش مسابقه  تئاتر خیابانی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند.

 آرا هیأت داوران در این بخش به شرح زیر اعلام شد:

الف) طراحی فضا

کاندیداها:

- لیلا بیگوند برای طراحی فضا نمایش "محیط بانان شجاع"

- هیام احمدی برای طراحی فضا نمایش "تله من"

- مهدی حبیبی برای طراحی فضا نمایش "یک روز بخصوص"

- میثم کرمی برای طراحی فضا نمایش "یک دنیایی که آدم هاش آبی شن"

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم هیام احمدی برای طراحی فضا نمایش "تله من"

برگزیده، تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به مهدی حبیبی برای طراحی فضا نمایش "یک روز بخصوص"

ب) بازیگری خردسال 

کاندیداها:

- یوسف بهرام لو برای بازی در نمایش "نان آوران"

- مهرسا مدیحی برای بازی در نمایش "نان آوران"

- محمد صدرا شهبازیان برای بازی در نمایش "غولک های نازنین"

- هوراد حبیبی برای بازی در نمایش "یک روز بخصوص"

برگزیده: دیپلم افتخار و جایزه نقدی مشترک تقدیم می شود به محمد صدرا شهبازیان برای بازی در نمایش "غولک های نازنین" و مهرسا مدیحی برای بازی در نمایش "نان آوران"

ج) بازیگری زن 

کاندیداها:

- عسل میرزایی برای بازی در نمایش "یه دنیایی که آدم هاش آبی شن"

- نرگس خاک کار برای بازی در نمایش "یک روز بخصوص"

- آیسودا بشیری برای بازی در نمایش "غولک های نازنین"

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به نرگس خاک کار برای بازی در نمایش "یک روز بخصوص"

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به عسل میرزایی برای بازی در نمایش "یه دنیایی که آدم هاش آبی شن"

د) بازیگری مرد

کاندیداها:

- فرامرز غلامیان برای بازی در نمایش "تله من"

- مهدی رسولی برای بازی در نمایش "غولک های نازنین"

- مهران بیات برای بازی در نمایش "یک روز بخصوص"

- میثم میثاقی برای بازی در نمایش "محیط بانان شجاع"

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم می شود به فرامرز غلامیان برای بازی در نمایش "تله من" و مهدی رسولی برای بازی در نمایش "غولک های نازنین"

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به مهران بیات برای بازی در نمایش "یک روز بخصوص"

ه) طرح و ایده 

کاندیداها:

- سعید باغبانی و احمد رضا جلیلوند برای طراحی و ایده پردازی نمایش "نان آوران"

- هیام احمدی برای طراحی و ایده پردازی نمایش" تله من"

- مهدی حبیبی برای طراحی و ایده پردازی نمایش "یک روز بخصوص"

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به سعید باغبانی و احمد رضا جلیلوند برای طراحی و ایده پردازی نمایش "نان آوران"

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به آقای مهدی حبیبی برای طراحی و ایده پردازی نمایش "یک روز بخصوص"

و) کارگردانی 

کاندیداها:

- هیام احمدی برای کارگردانی نمایش "تله من"

- مهدی حبیبی برای کارگردانی نمایش "یک روز بخصوص"

- موسی هدایتی برای کارگردانی نمایش "غولک های نازنین"

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به مهدی حبیبی برای کارگردانی نمایش "یک روز بخصوص"

ز) جایزه ویژه هیئت داوران

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از هوراد حبیبی بازیگر نوجوان نمایش " یک روز بخصوص" تقدیر می‌کند.


معرفی برگزیدگان بخش خیمه‌شب بازی  

با حضور هیئت داوران جشنواره متشکل از عباس جمشیدی فر، حسین صفی و بهناز مهدی خواه برگزیدگان بخش مسابقه خیمه‌شب بازی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند.

آرا هیئت داوران در این بخش به شرح زیر اعلام شد:

الف) جایزه ویژه 

هیئت داوران با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای عرشیا ربیعی، خیمه شب باز نوجوان نمایش "دروغ مبارک" تقدیر می‌کند.

ب) نمایش برگزیده 

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای امیر حسین انصافی برای کارگردانی "نمایش ویروس کشون"

معرفی برگزیدگان بخش خیمه‌شب بازی 

با حضور هیئت داوران جشنواره متشکل از عباس جمشیدی فر، حسین صفی و بهناز مهدی خواه برگزیدگان بخش مسابقه خیمه‌شب بازی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان معرفی شدند.

آرا هیئت داوران در این بخش به شرح زیر اعلام شد:

الف) جایزه ویژه 

هیئت داوران با اهدا لوح تقدیر و جایزه نقدی از آقای عرشیا ربیعی، خیمه شب باز نوجوان نمایش "دروغ مبارک" تقدیر می کند.
ب) نمایش برگزیده 

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای امیر حسین انصافی برای کارگردانی "نمایش ویروس کشون"

معرفی برگزیدگان بخش خردسال 

هیئت داوران این مسابقه متشکل از بهرام بهبهانی، مهرداد نظام آبادی و الکا هدایت پس از مشاهده و ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند: 
 
الف) طراحی و ساخت عروسک 

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از "صبا قدیمی" برای طراحی و ساخت عروسک های نمایش" همه در یک قاب" تقدیر کرد. 
 
ب) طراحی صحنه 

هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از "حامد زحمتکش" برای طراحی صحنه نمایش "دینگ دینگ دنگ" تقدیر کرد. 
 
ج) بازیگری زن 

کاندیداها: 

- فاطمه خدابنده لو برای بازی در نمایش "دینگ دینگ دنگ" 

- شیرین کاشفی برای بازی در نمایش "اتاق بازی" 

- زهره سیاری برای بازی در نمایش "مهمان های ناخوانده" 

تقدیر: هیئت داوران با اهدای لوح تقدیر و جایزه نقدی از "شیرین کاشفی" برای بازی در نمایش "اتاق بازی" تقدیر کرد. 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم "فاطمه خدابنده لو" برای بازی در نمایش "دینگ دینگ دنگ" 

د) بازیگری مرد 

کاندیداها: 

- امیرحسین انصافی برای بازی در نمایش "همه در یک قاب" 

- آرین ناصری مهر برای بازی در نمایش "اتاق بازی" 

- امیر تنها برای بازی در نمایش "ساکت" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای "امیر حسین انصافی" برای بازی در نمایش "همه در یک قاب" 

ه) نمایشنامه نویسی  

کاندیداها: 

- شراره طیار برای نگارش نمایشنامه "همه در یک قاب" 

- آرین ناصری مهر برای نگارش نمایشنامه "اتاق بازی" 

- حامد زحمتکش برای نگارش نمایشنامه "دینگ دینگ دنگ" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به "شراره طیار" برای نگارش نمایشنامه "همه در یک قاب" 

و) کارگردانی 

کاندیداها: 

- آرین ناصری مهر برای کارگردانی نمایش "اتاق بازی" 

- شراره طیار برای کارگردانی نمایش "همه در یک قاب" 

- فاطمه خدابنده لو برای کارگردانی نمایش "دینگ دینگ دنگ" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به "آرین ناصری مهر" برای کارگردانی نمایش "اتاق بازی" 

ز) نمایش برگزیده: 

هیئت داوران جایزه این بخش، شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را تقدیم می‌کند به گروه نمایش "همه در یک قاب" به کارگردانی "شراره طیار" از پردیس

برگزیدگان مسابقه نمایش نامه نویسی بیست و هفتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان   

هیئت داوران مسابقه نمایشنامه نویسی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، متشکل از هنگامه مفید، احمد بیگلریان  و بهرام جلالی پور پس از مطالعه 10 نمایشنامه منتخب مرحله نخست و بحث و بررسی کارشناسی، آراء، خود را به شرح زیر اعلام کردند:

هیئت داوران به اتفاق آرا و بر اساس شرایط موجود آثار متقاضی، سه اثر زیر را بدون اولویت به عنوان نمایشنامه های برگزیده معرفی کرد:

نمایشنامه سفر به شهر عروسکی نوشته زیبا عبدی از همدان 

نمایشنامه بزرگترین گنج جهان نوشته رضا بیات از تهران 

نمایشنامه خروس شاه نوشته محمد باقر نباتی مقدم از تهران

 آرا مسابقه تئاتر کودک  

هیئت داوران این مسابقه متشکل از حسن دادشکر، امیر سلطان احمدی، امید نیاز و مریم سعادت، فریبا دلیری پس از مشاهده و ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند:

الف) موسیقی 

کاندیداها: 

- امیر حسین انصافی برای موسیقی نمایش "ریزجان" 

- محمد رضا معین برای موسیقی نمایش "دزد لالایی ها" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی به محمد رضا معین برای موسیقی نمایش "دزد لالایی ها" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به امیر حسین انصافی برای موسیقی نمایش "ریزجان" 
 
ب) طراحی پوستر و بروشور 

کاندیداها: 

- حجت مجرد برای طراحی پوستر و بروشور نمایش "آی تک" 

- مهدی هراتی برای طراحی پوستر و بروشور نمایش "افسانه قربون آقا، کلوچه ها، دیو بچه ها" 

- ندا حیدری برای طراحی پوستر و بروشور نمایش "کاشف گیج" 

تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به مهدی هراتی برای طراحی پوستر و بروشور نمایش "افسانه قربون آقا، کلوچه ها، دیو بچه ها" 
 
ج) عروسک گردانی 

کاندیداها: 

-  یلدا یوسفیان برای عروسک گردانی در نمایش "آی تک" 

- فیهمه باروتچی برای عروسک گردانی در نمایش "ریز جان" 

- محبوبه اعرابی برای عروسک گردانی در نمایش "ریزجان" 

- مینا مقامی زاده برای عروسک گردانی در نمایش "ریز جان" 

تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم می شود به یلدا یوسفیان برای عروسک گردانی در نمایش "آی تک" و مینا مقامی زاده برای عروسک گردانی در نمایش "ریز جان" 
 
د) صدا پیشگی 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می شود به فهیمه باروتچی برای نمایش ریزجان 
 
ه) طراحی نور 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می شود به رضا خضرایی برای طراحی نور نمایش آرزوهای یک موش کور 
 
و) گریم 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به آقای حسین تبریزی برای گریم نمایش دزد لالایی ها 
 
ز) طراحی لباس 

کاندیداها: 
- ریحانه مطهری برای طراحی لباس نمایش "دزد لالایی ها" 

- فهیمه حسینی برای طراحی لباس نمایش "کاشف گیج" 

- هانیه زحمتکش و الهه میرزایی برای طراحی لباس نمایش "آرزو های یک موش کور" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به ریحانه مطهری برای طراحی لباس نمایش "دزد لالایی ها" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به فهیمه حسینی برای طراحی لباس نمایش "کاشف گیج" 

ح) طراحی صحنه 

کاندیداها: 
- فاطمه برمال برای طراحی صحنه نمایش " آی تک" 

 - سینا ییلاق بیگی برای طراحی صحنه نمایش های "آرزو های یک موش کور" و "دزد لالایی ها" 

- فرزاد لباسی برای طراحی صحنه نمایش "از اسب تا سیب" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می شود به سینا ییلاق بیگی برای طراحی صحنه نمایش "آرزو های یک موش کور"  

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به فاطمه برمال برای طراحی صحنه نمایش " آی تک" 
 
ط) بازیگری زن 

کاندیداها: 

- هدیه حاجی طاهری برای بازی در نمایش "آرزو های یک موش کور " 

- میترا شجاع برای بازی در نمایش "دزد لالایی  ها" 

- پگاه معصومی برای بازی در نمایش " از اسب تا سیب " 

- سیده رها کرمانی برای بازی در نمایش " از اسب تا سیب " 

تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به سیده رها کرمانی برای بازی در نمایش " از اسب تا سیب " 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خانم میترا شجاع برای بازی در نمایش "دزد لالایی  ها" 
  
ی) بازیگری مرد 

کاندیداها: 

- بهمن داداشی برای بازی در نمایش "کاشف گیج" 

- میلاد رمضانی برای بازی در نمایش " کاشف گیج " 

- خالق استواری برای بازی در نمایش " آرزو های یک موش کور " 

- سعید ابک برای بازی در نمایش " آرزو های یک موش کور " 

- سعید حاجی حیدری برای بازی در نمایش "دزد لالایی  ها" 

- علی باروتی برای بازی در نمایش "آرزو های یک موش کور" 

تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم شد به: 

- بهمن داداشی برای بازی در نمایش "کاشف گیج" 

- سعید حاجی حیدری برای بازی در نمایش "دزد لالایی  ها" 

- سعید ابک برای بازی در نمایش " آرزو های یک موش کور " 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به خالق استواری برای بازی در نمایش " آرزو های یک موش کور "

ک) نمایشنامه نویسی 

کاندیداها: 

- الهه دهقان پیشه برای نگارش نمایشنامه " کاشف گیج " 

- سعید ابک برای نگارش نمایشنامه " آرزو های یک موش کور " 

- هادی حسنعلی برای نگارش نمایشنامه "ریزجان" 

تقدیر : لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به سعید ابک برای نگارش نمایشنامه "آرزو های یک موش کور " 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به الهه دهقان پیشه برای نگارش نمایشنامه " کاشف گیج " 
 
 ل)  کارگردانی 

کاندیداها: 

- میلاد رمضانی ورجاوند برای کارگردانی نمایش "کاشف گیج" 

- وحید نفر برای کارگردانی نمایش "آرزو های یک موش کور" 

- آرش شریف زاده برای کارگردانی نمایش "دزد لالایی  ها" 

- ندا وفایی برای کارگردانی نمایش "ریزجان" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به وحید نفر برای کارگردانی نمایش "آرزو های یک موش کور" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی این بخش تقدیم می‌شود به میلاد رمضانی ورجاوند برای کارگردانی نمایش "کاشف گیج"

 معرفی برگزیدگان مسابقه تئاتر نوجوان 
  
هیئت داوران این مسابقه متشکل از محمد جواد کبودر آهنگی، شهرام کرمی، محمد بحرانی، علی پاکدست و زهرا صبری پس از مشاهده و ارزیابی آثار حاضر در این بخش آراء خود را به شرح زیر اعلام کردند:

الف) گریم 

کاندیداها: 

- فائزه سلطانی برای گریم نمایش "ژپتو" 

- امیر حسین غفاری برای گریم نمایش "آش آشتی کنان" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم شد به فائزه سلطانی برای گریم نمایش "ژپتو" 

ب) طراحی پوستر و بروشور 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم شد به طیبه آنجدانی برای طراحی پوستر و بروشور نمایش "سومین روز تابستان" 
 
ب) نورپردازی 

کاندیداها: 

- نیلوفر نقیب الساداتی و محمدرضا رحمتی برای نمایش "ژپتو" 

- یاسر بیگ زاده برای نمایش "سومین روز تابستان" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم شد به یاسر بیگ زاده برای نمایش "سومین روز تابستان" 

ج) موسیقی 

کاندیداها: 

- مهدی زمانی برای موسیقی نمایش "ژپتو" 

- کامیار بهبهانی و امین رجایی برای موسیقی نمایش "با خودت برقص" 

- محمد نادری برای موسیقی نمایش "در سوگ شب هزار و یکم شهرزاد قصه ساز" 

- محمد باقر صاد برای موسیقی نمایش "آورده اند که..." 

- امید سنجر موسوی برای موسیقی نمایش "آش آشتی کنان" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم شد به مهدی زمانی برای موسیقی نمایش "ژپتو" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به امید سنجر موسوی برای موسیقی نمایش "آش آشتی کنان" 
 
د) طراحی صحنه 

کاندیداها: 

- پوریا آنجدانی برای طراحی صحنه نمایش "سومین روز تابستان" 

- اوشان محمودی برای طراحی صحنه نمایش "ژپتو" 

- مسیحا ابوعلی برای طراحی صحنه نمایش "با خودت برقص" 

- مهدی شریفی برای طراحی صحنه نمایش "آش آشتی کنان" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم می شود به پوریا آنجدانی برای طراحی صحنه نمایش "سومین روز تابستان" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به مهدی شریفی برای طراحی صحنه نمایش "آش آشتی کنان" 
 
ه) طراحی لباس 

کاندیداها: 

- شهاب محمودی برای طراحی لباس نمایش "ژپتو" 

- هادی کیانی برای طراحی لباس نمایش "آورده اند که..." 

- سمانه احمدی مطلق برای طراحی لباس "اتاق سفید" 

- محبوبه سلطانی برای طراحی لباس نمایش "آش آشتی کنان" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم شد به هادی کیانی برای طراحی لباس نمایش "آورده اند که..." 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به شهاب محمودی برای طراحی لباس نمایش "ژپتو" 
 
و) بازیگری زن 

کاندیداها: 

- مهناز آسوده برای بازی در نمایش "آش آشتی کنان " 

- غزاله نجیمی برای بازی در نمایش "آورده اند که..." 

-آذین نظری برای بازی در نمایش "ژپتو" 

- بی تا عزیز اوقلی برای بازی در نمایش "ژپتو" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم شد به  غزاله نجیمی برای بازی در نمایش "آورده اند که..." و مهناز آسوده برای بازی در نمایش "آش آشتی کنان " 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم می شود به خانم آذین نظری برای بازی در نمایش "ژپتو" 
 
ز) بازیگری مرد 

کاندیداها: 

- علی تاریمی برای بازی در نمایش "ژپتو" 

- سید مهرداد کاووسی برای بازی در نمایش "سومین روز تابستان" 

- فرشاد قاسمی برای بازی در نمایش "آش آشتی کنان" 

- محمد تقی نژاد برای بازی در نمایش "آش آشتی کنان" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش مشترکا تقدیم شد به سید مهرداد کاووسی برای بازی در نمایش "سومین روز تابستان" و فرشاد قاسمی برای بازی در نمایش "آش آشتی کنان" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به علی تاریمی برای بازی در نمایش "ژپتو" 
 
ح) کارگردانی 

کاندیداها: 

- محسن پور قاسمی برای کارگردانی نمایش "سومین روز تابستان" 

- سامی صالحی ثابت برای کارگردانی نمایش "باب اسفنجی کرگدن" 

- اوشان محمودی برای کارگردانی نمایش "ژپتو" 

-مسیحا ابوعلی برای کارگردانی نمایش "با خودت برقص" 

- مهسا جعفری و مسعود هاشمی نژاد برای کارگردانی نمایش "اتاق سفید" 

- محمد جهان پا برای کارگردانی نمایش "آش آشتی کنان" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم شد به اوشان محمودی برای کارگردانی نمایش "ژپتو" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به محمد جهان پا برای کارگردانی نمایش "آش آشتی کنان"

ط)  نمایشنامه نویسی 

کاندیداها: 

- مسعود هاشمی نژاد برای نگارش نمایشنامه "اتاق سفید" 

- مهدی سیم ریز برای نگارش نمایشنامه "آش آشتی کنان" 

- مسیحا ابوعلی برای نگارش نمایشنامه "با خودت برقص" 

تقدیر: لوح تقدیر و جایزه نقدی این بخش تقدیم شد به مسیحا ابوعلی برای نگارش نمایشنامه "با خودت برقص" 

برگزیده: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی تقدیم شد به مسعود هاشمی نژاد برای نگارش نمایشنامه "اتاق سفید" 
 
ی) بازیگر نوجوان 

جایزه این بخش شامل لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می شود به هلیا حسن زاده برای بازی در نمایش " باب اسفنجی کرگدن" 

ک) نمایش برگزیده: 

هیئت داوران جایزه این بخش شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی را تقدیم می‌کند به گروه نمایش آش آشتی کنان به کارگردانی  محمد جهان پا

انتهای پیام/ح

تبلیغات
کتاب تسنیم - جنگ شناختی
پربیننده‌ترین اخبار استانها
اخبار روز استانها
مهمترین اخبار
فلای تو دی
همراه اول
رازی
بانی مد
میهن
طبیعت
بیمه ملت
الی گشت
opark
مادیران
ایران پرس
triboon
بلیط هواپیما
بانک کارآفرین