"به عشق آرتین"

"به عشق آرتین"

مردان و زنان، دختران و پسران ایران امروز به عشق آرتین به خیابان‌ها آمدند تا بگویند "ایران، خانه آرتین" و "ایرانی، خانواده آرتین" است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، امروز روز "آرتین پسر ایران" است، پسری که هر چند 5 سال بیشتر ندارد اما دیری است نامش در "شناسنامه ایران" ثبت است، این نام را "فردوسی بزرگ" حکیمی از پیروان خاندان پیامبر رحمت بر او نهاد تا ضحاک‌های تمام دوران که بوسه‌های ابلیس بر دوش دارند و مغز جوانان وطن را نشانه‌گرفته‌اند، بدانند که ایران "خانه آرتین" و ایرانی "خانواده آرتین" است. خانه و خانواده "پاکان و زیرکان" که تزلزل در آن راه ندارد.

راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز ,

2 روز پیش "ضحاک‌صفتی" که جای بوسه‌ "شیطان بزرگ" بر شانه‌های او هویدا است به خود جرأت داد تا پا به خانه آرتین بگذارد و پدر، مادر و برادر از او بگیرد، غافل از اینکه خانواده آرتین نه فقط همان پدر و مادر و برادر "شهید" او بلکه تک تک ایرانیان‌انند.

راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز ,

"خانه آرتین" پابرجاست و خانواده او امروز "به عشق آرتین" به خیابان‌ها آمدند تا "دشمنان خانه و آرتین" بدانند که او تنها نیست.

راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز ,

"آرتین ذخیره آینده ایران" است و اینک یک ایران است و یک، نَه، میلیون‌ها آرتین که وطن در دامان پاکش خواهد پروراند تا "ستون خانه و خانواده ایرانی" باشند و او را پاسدار.

راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز ,

راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز , راهپیمایی , آرتین سرایداران , حمله تروریستی به شاهچراغ شیراز ,

انتهای پیام/           

واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار فرهنگی
اخبار روز فرهنگی
فلای تو دی
همراه اول
رازی
طبیعت
اپارک
triboon
مادیران
;