شمارۀ جدید نشریۀ "اندیشۀ آینده" منتشر شد


شمارۀ جدید نشریۀ "اندیشۀ آینده" منتشر شد

شمارۀ ششم از نشریۀ "اندیشۀ آینده" با بررسی موضوع "طردشدگی در جامعۀ ایران" منتشر شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌ شمارۀ ششم از نشریۀ "اندیشۀ آینده" با بررسی موضوع طردشدگی در جامعۀ ایران منتشر شد که این شماره تلاشی است برای درک بهتر و توسعۀ ادبیات طردشدگی که در پیوند مستقیم با احساس نابرابری میان شهروندان قرار دارد.

"طردشدگی" به‌رغم آن‌که در ادبیات علوم اجتماعی، مفهومی دیرپا محسوب می‌شود اما بررسی این موضوع در ارتباط با نابرابری، صورت و معنای جدیدی از آن خلق کرده که موجب شده این مجله برای توسعۀ ادبیات این مفهوم و انطباق آن با جامعۀ ایران شمارۀ اخیر خود به این موضوع اختصاص دهد.

مفهوم طردشدگی در شمارۀ ششم این مجله، با در نظر گرفتن پنج حوزۀ اجتماعی مختلف موردبحث قرار گرفته  است. نخستین حوزه، احساس نابرابری و عدم‌دسترسی به حقوق برابر در مسائل اقتصادی است.

در این پرونده، گفت‌وگویی با وحید محمودی، اقتصاددان و عدالت‌پژوه درخصوص طردشدگی و نابرابری صورت‌ گرفته و در گزارش‌های متنوعی تلاش شده تا نسبت میان متغیرهای برجستۀ اقتصادی با احساس طردشدگی، موردبحث قرار گیرد. گزارش‌های میدانی از مشاغلی که از طردشدگی متاثرند و ارتباط میان احساس طردشدگی و مهاجرت هم از دیگر بحث‌های این پرونده است.

ضلع دیگری از بحث طردشدگی در حوزه‌های اجتماعی، احساس نابرابری در دسترسی به زمین و مسکن است. در این بخش از مجله احساس طردشدگی و به حاشیه‌رانده‌شدگی در نسبت با دسترسی به مسکن و سیاست‌های زمین و مسکن بررسی می‌شود.

کمال اطهاری، در این شماره از ارتباط میان طردشدگی و مسکن در ایران گفته است و امیر محمدخانی، رئیس بنیاد معماری انقلاب اسلامی نیز در گفتاری، نشان داده که چگونه طردشدگی، می‌تواند طبقات و گروه‌های مختلف را به معنای عینی، به حاشیه براند. قسمت‌های دیگری از این بخش نیز روایت‌های واقعی از به حاشیه‌رانده‌شدن و نسبت میان طرد و دسترسی نابرابر به فضای شهری و مال‌سازی است.

طرد شدگی در حوزۀ سیاسی نیز بخش دیگری از این شمارۀ «اندیشۀ آینده» است. در این پرونده، تلاش شده تا ارتباط میان احساس نادیده‌انگاشته‌شدن و فقدان نمایندگی سیاسی بررسی شود. در این بخش نیز در گفت‌وگویی با پرویز امینی، نشان داده شده که چگونه طرد در نسبتی میان فقدان نمایندگی، گفتارهای یک‌سویه و نابرابری، درحال دگرگون کردن جامعۀ ایران است.

نگاهی به پیمایش‌ها، آمار و تلاش برای فهم احساس فقدان نمایندگی، بخش دیگری از این بررسی است. کنکاش در مفهوم طرد سیاسی در این پرونده همچنین شامل عناوین ذیل است: بررسی اعتراض سلبیِ میزان مشارکت در انتخابات، تلاش برای بازیابی نهادهای واسط در حوزۀ عمومی و نهایتاً بررسی تفصیلی ایدۀ رسانه به‌مثابۀ نهاد واسط برای جلوگیری از احساس طرد.

تفاوت‌های بین‌نسلی را از نظر حجم، گستره و اثرگذاری، می‌توان یکی از مهم‌ترین مسائل در احساس نادیده‌انگاشته‌شدن در جامعۀ ایران دانست. بخش مهمی از جوانان، تمنای آن را دارند که صدای‌شان -آن‌گونه که هست و نه آن‌گونه که باید یا مطلوب به‌نظر می‌رسد- به رسمیت شناخته شود.

این تمنای شنیده‌شدن موجب می‌شود تا به رفتارهایی روی بیاورند که صدای آنان را در تمایز با صداهای رسمی قرار دهد. در پروندۀ چهارم از شمارۀ ششم «اندیشۀ آینده»، صدای نسل جدید را از زبان خودشان و در گفت‌وگو با نماینده‌های نسل‌شان می‌خوانیم.

در این بخش، تغییرات و مقاومت‌ها در نسل جدید دربرابر طردشدگی نیز موضوع گفت‌وگویی با جبار رحمانی، هیئت علمی موسسۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی است. صدای نسل جدید در موسیقی‌اش که همان موسیقی طرد، یا رپ باشد، دست‌مایۀ گزارش دیگری در این بخش است. نعمت‌الله فاضلی نیز در این قسمت از نسبت میان طرد و نظام آموزشی سخن گفته، امیرحسین خلیل‌زاده، کارگردان و مستندساز، از تجربیاتش در برخورد و مواجهه با نسل جدید گفته و نهایتاً، مجید سلیمانی، استادیار علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران نیز از آرای کاستلز و جنبش‌های اجتماعی در عصر رسانه نکاتی را مطرح کرده است.

بخش پایانی شمارۀ ششم «اندیشۀ آینده» که آخرین ضلع از بررسی مفهوم طردشدگی است، به اقوام و زنان اختصاص دارد. عبدالوهاب شهلی‌بر در گفت‌وگوی خود نشان داده که چگونه دوگانۀ مرکز-حاشیه، به طرد مضاعف اقوام و اقلیت‌ها می‌انجامد. بحثی از احساس طرد در سیستان، متاثر از نظام آموزشی با فرشاد محمدزاده نیز بخش دیگری از این پرونده است. همچنین در گزارشی به وضعیت احساس طرد میان زنان با برش حقوق و دستمزد، پرداخته شده و فاطمه موسوی ویایه نیز در صورت‌بندی خود از مسائل زنان، مهم‌ترین چالش‌های این حوزه را در گفتاری بیان کرده است. نهایتاً، محسن اسلام‌زاده نیز از زنان طردشده‌ای گفته که در مقابل دوربینش قرار گرفتند.

«تاکسی‌نوشتِ» این شماره نیز شامل روایت‌هایی از جامعه از دل گفت‌وگو با مسافرانی است که به‌صورت اتفاقی با راوی هم‌مسیر شدند. در این قسمت، «اندیشۀ آینده» تلاش می‌کند با گوش‌سپردن به آن‌چه از دل مردمِ طبقات مختلف و با نگاه‌های متفاوت برمی‌آید، برش جدیدی از توجه به متن جامعه را پیش چشم مخاطب بگذارد و در این شماره نیز با طرح موضوعات مرتبط با طردشدگی، نظر مسافران درخصوص موضوع موردنظر انعکاس داده شده است.

شمارۀ ششم از نشریه «اندیشۀ آینده»، به صاحب‌امتیازی و مدیرمسئولی احمد نادری و سردبیری متین محجوب روی پیشخوان مطبوعات کشور، در دسترس عموم قرار دارد.

انتهای پیام/

اخبار روز اجتماعی
الی گشت
تبلیغات
همراه اول
رازی
فونیکس
اوپارک
میهن
طبیعت
گوشتیران
رایتل
مادیران
triboon