Ensarullah Hareketinin Özelliklerine Bakış


Ensarullah Hareketinin Özelliklerine Bakış

2011 yılında İslami uyanışın Yemen’deki gelişmelerine dikkat ettiğimizde Ensarullah hareketi’nin Yemen halkının itirazlarına önderlik ederek yeni süreçle tanışmış olduğunu görmekteyiz.

Tesnim Haber Ajansı - 2011 yılında İslami uyanışın Yemen’deki gelişmelerine dikkat ettiğimizde Ensarullah hareketi’nin Yemen halkının itirazlarına önderlik ederek yeni süreçle tanışmış olduğunu görmekteyiz. Öyleki sonraki siyasi süreçlerde örneğin Milli müzakerelerde çok etkin siyasi oyunculardan biri olarak ön plana çıkmıştır.  Bununla birlikte bu hareketin El- Kaide ve Suudi Arabistan’ın Yemen topraklarına yaptığı saldırılarına karşı direnişi ve mücadelesi bu hareketin bölgede ve Yemen’de olan etkisini iyice artırmıştır.

Ensarullah hareketei tarih sahnesine çıktıği ilk günden itibaren kendine has özellikleri ile dikkat çekmiştir ki bu hareketi tanımlarken inkılap kelimesi ile tanımlamamızı mümkün kılmaktadır. Bu hareketin özelliklerinden en önemlileri, tevhide inanmak, karizmatik bir önderliğe sahip olması, halka dayanması, anti-emperyalist olması, bağımsızcılık gibi özellikleridir.  Bu hareketi Yemen’in siyasi, güvenlik ve kültürel değişimleri gibi aktüel alanlarında bir siyasi aktör olarak göz önünde durmaktadır.

Ali Abdullah Salih’in otuzüç yıllık iktidarı döneminde onun istibdadına karşı direniş, Suudi Arabistan ile aralarında geçen sonuncusu 2015 yılından bu güne devam eden altı savaşta direniş göstermesi, 2011 yılında Yemen halkının inklılapla sonuçlanan karşı duruşuna önderlik yapması, El- Kaide’nin Yemen’in güneyindeki eylemlerinin karşısında askeri mukavemet göstermek ve Yemen’in kuzeine Suudi Arabistan Vahabiliğinin sızması çabasının karşısında kültürel anlamda direnmesi bu hareketin Yemen halkının gözünde onurlu bir hareket olarak değer bulmasının nedenleri olarak görülmelidir.

En Çok Okunan Görüş/Röportaj Haberler
En Önemli Görüş/Röportaj Haberler
En Çok Okunan Haberler