Zehra İrşadi: Yabancı Ülkeler İran'ın İçişlerine Karışmaktan Kaçınmalıdır


Zehra İrşadi: Yabancı Ülkeler İran'ın İçişlerine Karışmaktan Kaçınmalıdır

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Altıncı Komitesinde İran Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı, "Avrupa'daki İranlı diplomatlara ve diplomatik merkezlere yönelik şiddetli eylemleri, organize olduğunu gösteren geniş ve görülmemiş boyutlara sahiptir." dedi.

Tesnim Haber Ajansı- Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Altıncı Komitesinde (hukuk komitesi) konuşan ülkemizin büyükelçisi ve temsilci yardımcısı Zehra İrşadi, dünya çapında İran İslam Cumhuriyeti diplomatlarına ve temsilcilerine yönelik saldırı ve şiddetli eylemlerine ilişkin bir rapor sundu.
Zehra İrşadi, "İran İslam Cumhuriyeti, diplomatların ve yabancı diplomatik ve konsolosluk misyonlarının kendi topraklarında görevlerini yerine getirmeleri için eksiksiz olanaklara sahip güvenli ve barışçıl bir ortam yaratmak için her türlü çabayı göstermiştir. Ama ne yazık ki, İran'daki yaşanan son olayların ardından Danimarka, Norveç, Belçika, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Hollanda, İtalya ve İsveç dahil olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde İran İslam Cumhuriyeti'nin bazı diplomatik ve konsolosluk yerleri ve diplomatları, şiddete ve saldırıya uğradılar." açıkladı.
İran Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı, "son olaylarda İran'ın Avrupa'daki diplomatlarına ve diplomatik ve konsolosluk merkezlerine yönelik şiddet eylemlerinin geniş ve benzeri görülmemiş boyutlara sahip olduğunu ve bunun organize edildiğini ve İran'a karşı daha büyük bir kampanyanın parçası olduğunu gösterdiğini" sözlerine ekledi.
İran Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı, "İran İslam Cumhuriyeti'nin diplomatik ve konsolosluk misyonlarına ve diplomatlarına yönelik her türlü şiddeti, özellikle polisin müdahalesindeki önemli gecikmeyi veya herhangi bir önlem almamasını kınadığını" vurguladı.
"Ayrıca, bu ülkenin devleti tarafından iki taraflı ilişkilerin tek taraflı olarak sona ermesinden sonra, bu yıl 8 Eylül 2022'de İran'ın Tiran'daki diplomatik ve konsolosluk binasına Arnavut polis güçleri tarafından izinsiz girişine karşı güçlü protestomuzu ettiğimizi" de sözlerine ekledi.
Zehra İrşadi, İran'ın bazı ülkelerin, ülkemizdeki dokunulmazlıkları ve diplomatik imtiyazları yasadışı bir şekilde suistimal ederek görevlerine karşı gizli operasyonlar yürütmesinden ve nihayetinde diplomatik temsilcilerin görevlerini zayıflatmasından duyduğu endişeye dikkat çekti.
İran hükümetinin, kendi topraklarındaki bu yanlış davranış nedeniyle İran'da ikamet eden bazı yabancı delegasyona güçlü itirazını ifade ettiğini de sözlerine ekledi.
İran Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı şöyle aktardı: "Bu delegasyonlara mensup ülkelerden 1961 ve 1963 Viyana Diplomatik ve Konsolosluk İlişkileri Sözleşmelerine göre yükümlülüklerini yerine getirmelerini rica ediyoruz ve bu bağlamda, gönderen ülkelerin 1961 Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine göre diplomatik ve konsolosluk merkezlerini ve diplomatik pozisyonlarını suistimal etmeme yükümlülüğünü Vurgulamaktayız."
İrşadi, yabancı delegasyonların üyelerinin ve mensup ülkelerinin alıcı ülke olarak İran'ın yasa ve düzenlemelerine saygı duymasının ve İran'ın içişlerine karışmaktan kaçınmasının beklendiğini de sözlerine ekledi.
İran Temsilci Yardımcısı ayrıca, alıcı ülkelerin ve ayrıca Birleşmiş Milletler'in genel merkezlerinin ve ofislerinin ev sahibi ülkelerinden, topraklarındaki yabancı delegasyonlara karşı yasal yükümlülüklerini yerine getirirken ayrımcılık yapmama ve iki taraflı siyasi mülahazalara karışmama ilkesine bağlı kalmalarını talep etmiştir.
İran Büyükelçisi ve Temsilci Yardımcısı son olarak şunları vurguladı: "İran İslam Cumhuriyeti, diplomatik delegasyonların ve temsilcilerin uluslararası işbirliğini ve barış içinde ortakyaşamayı güçlendirmedeki önemli rolüne her zaman dikkat etmiştir. Bu amaçla, hükümetlerin temsilcileri olarak diplomatik misyonların etkin bir şekilde yerine getirilmesinin, diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini düzenleyen uluslararası hukukun ilke ve kurallarına bağlı kalınarak garanti edilmesi gerektiğini vurguluyoruz. İran İslam Cumhuriyeti, bunun ülkeler arasındaki ilişkilerin normal şekilde yürütülmesi ve Birleşmiş Miletler Antlaşmasının amaç ve ilkelerinin gerçekleştirilmesi için temel bir ön koşul olduğunu vurgulamaktadır."

En Çok Okunan İran Haberler
En Önemli İran Haberler
;